TTT közgyûlés - Meghívó

Tisztelt Tagtársunk !

Értesítünk, hogy társaságunk 2006. évi rendes közgyûlését 2006. március 26-án 10 órai kezdettel tartja az Óbudai Mûvelõdési Központban. Cím: 1032 Budapest, San Marco u. 81.
A közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele megjelent.

Tervezett napirendi pontok:
1. A 2005. évi díjak átadása
A „Legjobb hazai teljesítménytúra” díj átadása
A „Az év teljesítménytúrázója” díjak átadása
A „Négy tájegység,Négy túra” külön díjak átadása
2. Az elnökség beszámolója
3. Az ellenõrzõ bizottság beszámolója
4. Közhasznúsági beszámoló
5. 2006. évi költségvetés elfogadása
6. Egyebek
Tisztelettel tájékoztatunk, hogy szavazati joggal akkor rendelkezel, ha az éves tagdíjat a közgyûlés kezdetéig befizetted.
Megjelenésedre feltétlenül számítunk!
Budapest, 2006. március 5.
. Sporttársi üdvözlettel
Horváth Csaba
TTT elnök

Tisztelt tagtársunk!
Értesítünk, hogy a 2006. március 26-án 10 órára összehívott közgyûlés határozatképtelensége esetén alapszabályunknak megfelelõen azt azonos napirendi pontokkal és azonos helyszínen 2006. március 26-án 10 óra 30 percre ismételten összehívja. Ez a közgyûlés a megjelentek számára való tekintett nélkül határozatképes.
Budapest, 2006. március 5.
Horváth Csaba
TTT elnök