Szolgáltatási díjról szóló KvVM rendelet módosítás!

2006. május elsejével hatályba lép a Szolgáltatási díjról szóló KvVM rendelet módosítása! A módosítás kedvezõ változást hozott a teljesítménytúrák rendezõi számára is.
Bõvebben: www.magyarkozlony.hu

Magyar Közlöny 2006/48. szám

3888. oldal

(8) Az R. 1. melléklete I. 28. pontjának 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[28. Védett vagy fokozottan védett természeti területen hatósági engedélyhez kötött, a jogszabályban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos eljárás: a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény (...)]

(...)
3. i) pontja:
3.1. versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintõ verseny rendezéséhez 500 fõ felett -- 50000 Ft
3.2. 500 fõ felett kizárólag külterületen zajló sportesemények rendezéséhez -- 50000 Ft
3.3. kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatásához a résztvevõk száma alapján:

3.3.1. 50-100 fõ között - 10000 Ft
3.3.2. 100 fõ felett - 25000 Ft