Túrabeszámolók


Sámson

új túrabeszámoló rögzítése
Kiírások:2005
 Túra éve: 2005
getheTúra éve: 20052005.10.17 19:34:22
megnéz gethe összes beszámolója
Elõszó

Januárban tettem egy fogadalmat, aminek értelmében be kellett neveznem és el kellett indulnom a Sámson 120 teljesitménytúrán. Annak ellenére, hogy ez lett belõle, nagyon jól éreztem magam. És hogy mi történt? Íme.

-------------------

“Mondd, hol van az a lány, akire vár ott a hold,
mondd, hol van az a vár, ami az imént még itt volt,
mondd, hol van az a furcsa fény, ami az éjt szúrja át,
hol lenne, ugyan már, jó éjszakát..."

(Kiss Tibor: Hol volt hol nem volt)

"Do you know the muffin man, the muffin man, the muffin man,
do you know the muffin man who lives in Drewrey lane?..."

(Angol gyermekdal)
A "SÁMSON" KÜLDETÉS


Bevezetõ


Egy Pásztó nevû helyen találod magad. Küldetést kaptál. A feladatod, hogy sikeresen és 33 órán belül eljuss egy misztikus, Sámsonháza nevû helyre. Okát egyelõre nem tudod, de a megbizatás fontosnak tûnik. Utadon különbözõ feladatokat kapsz, például a feladat kitûzõje által megbizott embereket felkeresni, és aláirásokat gyûjteni tõlük. Találkozni fogsz más emberekkel is, lesz köztük segitõ barát és lesz köztük ellenség is. Hogy kivel állsz szóba és kivel szövetkezel, csak rajtad múlik. Idõrõl idõre választás elé kerülsz, ekkor neked kell döntened, hogy a helyes megoldást találd meg.

Felszerelésed a következõ:

- egy hátizsák, melynek tartalma:
-1 térképrajz a környezõ ormokról
-4 db szendvics
-1 liter szóda
-1 liter tea
-2 váltás póló
-2 váltás zokni
-okmányok, meg némi pénz.
-tájoló
-egy speciálisan kiképzett, “fejlámpának” nevezett világitóeszköz
-egy varázserejû kommunikációs eszköz, amit a megbizóid “mobiltelefon”-nak neveztek
- egy kalandlap (a megbizóid “igazolófüzet”-nek nevezik), melyet bármikor fellapozhatsz, ha elbizonytalanodsz a következõ lépést illetõen
- egy pár fémbõl készült bot, mely segithet a küldetés nehezebb szakaszain.

Állapotodat és felkészültségedet a következõ paraméterek mutatják:

FEP (Fizikai Erõ Pont): induláskori értéke 10
LEP (LelkiErõ Pont): induláskor 8
FÜP (Fizikai Ügyesség Pont): kezdetben 9
SzÜP (Szellemi Ügyesség Pont): induláskor 10.

Ha ezek közül bármelyik 0-ra csökken, elbuktad a küldetést. Természetesen növelésük is lehetséges, például táplálékbevitellel, vagy egyes feladatok sikeres megoldásával.

De igyekezz, mindjárt 6 óra, és indul a küldetés! Lapozz a 2. oldalra!

-----

2. oldal

Reggel 6 óra van, elindulsz a küldetésre. Sárga szinû mûanyagdarabok vannak fellógatva néhol (a kalandlapon szalagnak vannak nevezve), amik megmutatják, hogy merre kell haladnod a Pásztó nevû hely elhagyásához. Hirtelen emlékképek tolulnak az agyadba, eszedbe jut, hogy itt már valamikor jártál, ismerõs lesz a táj. Elhagyod a szélsõ házakat is, a bennszülöttek álmos szemekkel néznek utánad a kerités mögül. Hirtelen emelkedni kezd az ösvényed. A kalandlapod szerint a tereptárgyakon elhelyezett zöld, + alakú jeleket kellene követned, de ilyet nem találsz. Viszont emlékeid szerint nem a völgyben kellene haladnod, ahogy most teszed, hanem a szomszédos hegygerincen. Most mit teszel?

Ha tovább próbálod követni a szalagokat, lapozz a ??. oldalra!
Ha megpróbálod megkeresni a gerincen a zöld + jeleket, lapozz a 24. oldalra!

-----

24. oldal

Felkapaszkodsz a hegygerincre, ahol amellett, hogy gyönyörû kilátás fogad, megtalálod a keresett szimbólumokat. (+1 SzÜP). Haladsz tovább fölfelé, s rövidesen rálelsz a kalandlapon Nyikom-nyeregként jelzett helyre. Itt megállsz, mert elfáradtál, nehéz volt az emelkedõ (-0,5 FEP) Ha akarsz, ihatsz a hátizsákodban lévõ frissitõbõl (0,5 liter = +1 FEP). A lapod szerint itt kellene, hogy várjanak megbizóid, de senkit nem látsz. Mit teszel?

Ha vállat vonsz és mész tovább a megadott irányban, lapozz a 8. oldalra!
Ha elkezdesz kiabálni, és járkálni körbe a réten, lapozz a ??. oldalra!

-----

8. oldal

Arra gondolsz, hogy hátha valami közbejött megbizóidnak, és nem tudtak megjelenni a megbeszélt helyen és idõben. Fellapozod a kalandlapod, és megnézed, hogy merre kell továbbmenni. Azt irják, továbbra is a zöld + jeleket kell keresni, ezek errefelé elég sûrûn vannak elhelyezve a fákra. Az elõbbieknél sokkal kellemesebb erdei úton haladsz, van idõd gyönyörködni a tájban. Megpróbálsz nem gondolni arra, hogy még mindig nem tudod, hogy mi a küldetés célja, csak élvezed a sétát. (+1 LEP). Hamarosan egy sárga trikós idegen jön szembe, messzirõl látva csak remélni mered, hogy nem egy ork, de mikor közelebb ér, körvonalazódik az arca, s látod, hogy szerencsére ember. Mikor mellé érsz, közli, hogy õ a megbizóidhoz tartozik, csak a felettesei rossz instrukciókat adtak neki. Kiderül, hogy a feladat kitûzõi az eléggé rejtélyes “Szigethalmi TE” névre hallgatnak, amit nem tudsz mire vélni, de megjegyzed, mint ahogy azt is, hogy a szervezet embereit valószinûleg rikitó sárga szinû trikójukról ismerheted fel. (+0,5 SzÜP). Megkapod a kalandlapra az aláirást, és ballagsz tovább. Nemsokára egy újabb emberrel találkozol a szervezetbõl, aki a földön ül a gúnyáján, és még igen ifjú. Õ is aláirja a kalandlapod. Most mihez kezdesz?

Ha te is leheveredsz a földre és megpróbálsz valamit kideriteni az ifjútól a szervezetrõl, akkor ugorj a ??. oldalra!
Ha mész tovább, követve a sárga szinû csik jeleket, amit a kalandlap tanácsol, akkor lapozz a 12. oldalra!

-----

12. oldal

Úgy döntesz, hogy a titkok még ráérnek, egyelõre senki nem akart neked rosszat, úgyhogy tovább mész egy titokzatos, Mátrakeresztes nevû hely felé. Nemsokára kiérsz az erdõbõl, és egy útelágazáshoz érsz. Nem látsz sem azokból a szalagokból, sem a sárga szimbólumokból. Merre indulsz hát?

Ha a bal oldali úton mész, lapozz az 53. oldalra!
Ha jobbra indulsz, lapozz a ??. oldalra!

----

53. oldal

Egy gyermekkori kiszámolóval a kevésbé járt bal oldali utat választod. Az út sajnos egyre keskenyebb lesz, s szúrós bokrok vesznek körül. Elbizonytalanodsz, s elkezdesz körülnézni. Távolban, a jobb oldali út mellett meglátod a sárga jeleket. Igy hát elvétetted az utat. (-1 SzÜP). Megpróbálod átverekedni magad a helyes útra, ami nagy nehezen sikerül is, de közben az õshonos növényzet bõrödben és ruházatodban is kárt tesz. (-1 FEP). Kicsit megnyugtatva magad, tovább indulsz Mátrakeresztes felé. Megérkezel a faluba, a bennszülöttek elõtt küldetésed szemmel láthatóan rejtve maradt, mit sem sejtve sétálnak el melletted hajdali élelembeszerzõ útjukról hazafelé. A kalandlapodon irottak szerint megtalálod a Zöld Sashoz cimzett ivót, ahol elvileg a megbizóidnak kellene várniuk. Mit teszel?

Ha bemész az ivóba egy serleg seritalért, akkor lapozz a ??. oldalra!
Ha körülnézel az ivó teraszán, lapozz a 17. oldalra!

----

17. oldal

Úgy döntesz, hogy nem hagyod elbódítani magadat a seritaltól. Inkább körülnézel az ivó teraszán, és máris fölfedezel néhányat ezek közül a "Szigethalmiak" közül. Szívesen invitálnak asztalukhoz, hogy fogyassz velük egy kis "Kékkúti Forrásvizet" (legalábbis mutatnak egy kék kutat, ahonnan jön az éltetõ nedû). Megtöltöd kulacsaidat, aláíratod a kalandlapodat, hogy késõbb a fizetségnél ne legyen probléma, és eszel kettõt a többi kalandor által csak "máffin"-nak nevezett finom süteménybõl... (+2 FEP) Kezded azt gondolni, hogy ezek a "Szigethalmiak" nem biztos, hogy az ellenségeid (persze reméled, hogy a vizük nem volt mérgezett). Elindulsz tovább egy kövesúton, amerre mutatták vendéglátóid. Elég egyenes terep. Most
mihez kezdesz?

Ha elõveszed a kalandlapodat és tüzetesebben szemügyre veszed, lapozz a 23. oldalra.
Ha elkezdesz kocogni a kövesúton, mert azt gondolod, hogy érdemes lenne elsõnek teljesíteni a küldetést, lapozz a ??. oldalra.

----

23. oldal

Miközben a kényelmes kövesúton ballagsz kalandortársaid közelében, elõveszed a kalandlapodat. Találsz benne egy térképtekercset, melyen be van rajzolva a küldetésed útvonala. Ez csak összezavar, hiszen különös dologra leszel figyelmes. Az útvonal többször ugyanazon helyeket érint. Mire jó ez az egész? (-1 SzÜP) Találsz még egy rajzolatot, amely úgy tûnik, azt mutatja, hogy hol, milyen meredélyeket kell leküzdeni. Közben melléd ér egy fiatal harcos, akivel már Pásztó óta kerülgetitek egymást. Próbál szóba elegyedni veled. Mit teszel?

Ha elõrántod kardodat, és megküzdesz vele, lapozz a ??. oldalra.
Ha válaszolsz neki, gondolván hogy jó szándékkal közelít, menj a 99. oldalra.

----

99. oldal

Úgy döntesz, hogy nem tûnik az ifjú ellenségnek. Bemutatkozol, s megtudod, hogy õt Galád Erebnek hívják, s Középföldérõl érkezett a küldetésre. Útitársadul fogadod, s beszédbe elegyedsz vele. Nemsokára egy Fallóskút nevû helyre értek. Mit teszel?

Ha megkeresed megbízóidat, akkor ugorj a 89. oldalra.
Ha elkezdesz elmélkedni e hely nevének különös eredetén, lapozz a ??. oldalra.

----

89. oldal

Nem keresel rejtett értelmet a helynevekben, hanem útitársaddal a megbízóid által meglovagolt ördögszekérhez (õk csak autónak nevezik) mentek. Frissítõ nedû a jutalmatok (+2 FEP), és kínálnak helyi eledellel, pogácsával is (+0,5 FEP). Miután ettél és ittál, egy nagyobb csapat harcossal - akik között érdekes módon tûnnek föl ismerõs arcok is (+0,5 LEP), de fogalmad sincs, hogy hol találkoztál velük korábban (-0,5 SzÜP) - találkozol. Bemutatkozik például egy nehéz mokaszin nevû indián törzs is, aki rejtélyes módon csaknem tarra nyíratta fejét, és egy "Rövid haj - kisebb légellenállás" feliratú sámánszöveget pingált gúnyájára. Ott van még egy Gábor nevû sámán is, aki képes a mágikus "Ezrednyitó" nevû varázslat végrehajtására is. Velük, s még néhány ismerõssel indultok tovább a megbízóitok által kijelölt úton. Rövidesen egy Mátraszentimre nevû helyre értek, ahol egy ivó kapuja tárul csábítón szemetek elé. A kalandortársaid betérnek, s hívnak téged is, a Galád nevû féltünde harcos pedig továbbhaladásra bíztat. Mihez kezdesz?

Ha betérsz az ivóba, lapozz a ??. oldalra.
Ha a harcossal tartast, menj a 7. oldalra.

----

7. oldal[

Úgy döntesz, hogy a megbízóid nektárja elegendõ erõt adott ahhoz, hogy ne vesztegesd most az idõdet, és Galáddal tartasz. A kicsiny falut elhagyva egy kis emelkedõ után egy kultikus kegyhelyhez értek, amit az õslakosok csak "három falu templomának" neveznek. Nemsokára egy Mátraszentlászló nevû helyhez értek (bizonyára ez az Imre és László egy õsi nemesi család, a Mátraszent sarjai, s az õ birtokaik voltak valaha e helyek). Itt is egy ördögszekér, s egy "Pedagógusok Üdülõje" nevû fogadó vár. A kalandlapodat átnyújtod megbízóidnak, majd úgy döntesz, hogy mivel még dél sincs, tovább indulsz, s a harcos veled tart. (+1 SzÜP). Egy sûrû erdõbe értek, ahol sajnos nagyon rosszul járható a csapás. Még jó, hogy valaki kék színû kereszt alakú jeleket pingált némely fákra, melyek mutatják a helyes irányt. Nemsokára elmaradnak a keresztbe dõlt fák, és gyönyörködve a rengeteg csöndjében (+1,5 LEP) ballagsz tovább. Ám rövidesen baljós kopogásra leszel figyelmes: eleredt az esõ... Mihez kezdesz most?

Ha visszafordulsz az elõzõ faluban látott fogadóba, lapozz a ??. oldalra.
Ha gyorsabb léptekre váltasz, és megpróbálsz elérni a következõ lakott helyre, menj a 44. oldalra.
Ha tábort versz (mibõl?), akkor menj a ??. oldalra.

----

44. oldal

Mivel harcostársadnak nincs az esõtõl védõ gúnyája, úgy döntötök, hogy sietõsre fogjátok. Nem messze van egy Mátraalmás nevû hely, ahol ismét megbízóitok várnak. Itt úgy döntesz, hogy eleget áztál (-1 FEP), és fölveszed piros gúnyádat, melyrõl azt tartják, hogy varázserõvel távol tartja a vizet bõrödtõl. Galád sürgetésére egy pohár nektár (+1 FEP) felhajtása után indultok a Galyavár meghódítására, amelyrõl azt suttogják az erdõkben, hogy csaknem bevehetetlen... Ám erõt veszel magadon (+1 LEP), és nekivágsz a szörnyûnek tûmõ oromnak. Ám nem kell sokáig küzdened, a legendák megnövelték a valóságot. Nem is volt olyan szörnyû. Itt ázik egy megbízód, akirõl azt beszélik, hogy õ az egyik kiötlõje az egész küldetésnek, bizonyos Béla. Mit teszel?

Megpróbálsz Bélából információt kihúzni a küldetésrõl? Menj a ??. oldalra.
Inkább tovább indulnál? Ugorj az 50. oldalra.

----

50. oldal

Látod, hogy több harcos várakozik Béla aláírására, meg már amúgy is kezdesz fázni és átázni (-2 FEP), úgyhogy tovább indultok, már csak azért is, mert Galádról meg már csöpögni kezd a víz. Már csak kevés emelkedõ van hátra, amikor is egy félórányi járás múltán elértek egy Galyatetõ nevû erdei telepet. Itt egy harci sátor van fölállítva egy fogadó mellett, s megbízóid kedvesen kínálnak zsírral kent cipóval meg nektárral. Annak ellenére, hogy fázol (- 1 FEP), degeszre eszitek magatokat (+3 FEP, +1 LEP), s egy fertályórai pihenés után idultok tovább. Az erdei telep közponjában figyelmesek lesztek egy kis szatócsboltra, ahol Galádnak az az ötlete támad, hogy megpróbál esõtõl védõ gúnyát szerezni. Némi várakozás után ki is jön egy "nejlon" nevû varázserejû anyagba burkolva, amit a szatócsmester saját kezûleg szabott rá villámgyorsan. Indultok lefelé a hegyrõl, a kék színû csíkokat követve. Ez a hely határozottan ismerõs, már jártál erre. Valakitõl megtudod, hogy ez az "OKT", vagy némely törzsek szerint "kéktúra" nevû õsi zarándoklat nyomvonala (+1 SzÜP). Csendben, megilletõdve rovod a kilométereket tovább az egyre jobban szakadó esõben. Az út végeláthatatlannak tûnik, a beszédbõl is lassan kifogytok (-2 LEP). Lassan sarassá kezd válni a csapás, ám egy elágazást veszel észre hirtelen. Mit teszel?

Mész tovább az õsi "OKT" zarándokúton? Ugorj a ??. oldalra.
Ha dacolva az elemekkel elõveszed a kalandlapod, és megnézed, hogy merre kell tartanod, lapozz az 51. oldalra.

----

51. oldal

Elõveszed a kalandlapodat, és rájössz, hogy bölcs döntés volt (+2 SzÜP). Hiszen el kell hagynotok eddigi utatok, és a zöld színû szögletes formákkal jelölt ösvényre kell térnetek. Indultok tovább, szerencsére a jelek sûrûn követik egymást. De az esõ egyre jobban elgyengít (-2 FEP) és elkedvetlenít (-1,5 LEP), ráadásul egyre többször meg is botlasz az ösvénybõl kiálló gyökerekben (-1,5 FÜP). De szerencsére eléred az elesett hõs, bizonyos Wachter dicsõségére emelt emlékmûvet, melynek tövében megbízóid fagyoskodnak, s várnak aláírással meg egy "cukorkával" (+0,5 FEP). Itt a féltünde harcos a "mobiltelefon" nevû varázseszközt kezdi használni. Mit teszel?

Ha megvárod, manj a 111. oldalra.
Ha egyedül tovább indulsz, mert nincs vesztegetni való idõd, menj a ???. oldalra.

----

111. oldal

Úgy döntesz, hogy mégiscsak jobb társaságban, meg kezdtél összebarátkozni ezzel a harcossal. Úgyhogy néhány perc után együtt indultok tovább. (+1 LEP) Sajnos az út igencsak emelkedni kezd, megtudod, hogy a királyság legmagasabb orma felé vettétek utatokat. Elértek egy Mátraháza nevû helyet, ahol nem maradtok egy percig sem, viszont lassan kezd elállni az esõ, ez fölvidít (+1 LEP). Egy meredek, egyenes emelkedõn picit lemaradsz a többi kalandortól, akik idõközben hozzátok csapódtak, de a hegy csúcsán újra találkozol velük. Itt megbízóid várnak felvértezve gyümölccsel, cipóval meg "máffinnal", és aláírják kalandlapodat. Megtudod, hogy küldetésed egyharmadánál jársz, és még kétszer kell ezt az ormot érintened a kaland során. Kicsit meginogsz elhatározásodban (-1 LEP). Mit teszel?

Úgy döntesz, hogy elég volt, és feladod a küldetést? Menj a ??. oldalra.
Találsz egy fogadót nem messze. Betérsz? Menj a 22. oldalra.
Rögtön indulsz tovább? Menj a ??. oldalra.

----

22. oldal

Úgy döntötök, betértek a közeli fogadóba, melyet itt "Tetõ Étteremnek" neveznek, bizonyára, mert nem szabadtéren kell étkezni, hanem tetõ (fedél) alatt. Vásároltok némi húst meg egyéb eledelt, s jól esik a pihenés is, a nedves gúnyák átcserélése szárazra nem különben. (+6 FEP). A megbízóitok vállalják, hogy nedves ruháitok megõrzik, míg legközelebb ideértek. Így a délutáni napsütéstõl jó hangulatban (+2 LEP) indultok útnak lefelé, a Gabi halála nevû hely felé. Gyönyörû rengetegben baktattok lefelé, s egy kövesutat keresztezve leértek az Ilona-völgybe, amelynek mélyén a megbízóitok újra varázserejû "máffin"-nal várnak. (+1 FEP). Némi cseverészés után továbbindultok. Egy gyönyörû vízesés mellett vezet utatok, s úgy érzitek, ha mást már nem is láttok ma, már ezért megérte vállalkozni a küldetésre... (+2 LEP). Fölértek megint az elõbbi kövesútra, s a markaz nevû földesúri község felé indultok lefelé. Úgy számoltok, hogy harmadfél óra múltán le is érhettek. A zöld csíkokat kell követnetek, ám a délutáni napfény annyira elbódít, hogy elvétitek az utat. (-2 SzÜP, -1 LEP). Elõveszitek a térképet, s arra juttok, hogy fél mérfölddel túlhaladtatok egy keskeny csapáson, melyen a zöld csík jelek vezetnek. Mit tesztek?

Visszamentek az utolsó jelzésig? Lapozz a ??. oldalra.
Megpróbáltok a lenyugvó naphoz képest állandó irányban haladni a község felé? Lapozz a 34. oldalra.

----

34. oldal

Úgy döntötök, hogy nem mentek vissza. Ez késõbb rossz döntésnek bizonyul (-2 SzÜP), mert ösvényetek elenyészik, s kezdtek beleveszni a rengetegbe. Két fertályórás küzdelem után (-2 FEP, -1 LEP) visszataláltok a helyes útra (+0,5 SzÜP), s még egy harmadóra után leértek e Markaz nevû községbe. Kis kérdezõsködés után megtaláljátok az Agg Harcosok Házát (amit itt valamiért Idõsek Otthonának neveznek), s megbízóitok frissítõ gyümölcslevessel vigasztalják sajgó tagjaitok (+1 FEP). Még éhes vagy, úgyhogy saját cipóidból is fogyasztasz (+1 FEP). Itt válaszút elé kerülsz.

Maradhatsz reggelig az Agg Harcosok Házában, ám ezzel véget ért a küldetés. Ekkor lapozz a ??. oldalra.
Hallgatsz az ifjú féltünde harcos buzdítására, akinek közben elkezdett fájni a térde, és tovább küzdesz az oldalán? Akkor fordíts a 140. oldalra.

----

140. oldal

Úgy döntesz, hogy van még benned annyi erõ, hogy ne add it föl (+0,5 LEP). És már a felén túl vagy. Megköszönitek a vendéglátást, és tovább indultok, hogy meghódítsátok a Markazi Várat. A községbõl kifelé el-el tûnik az ösvény, és lassan leszáll az est. Elõveszed "fejlámpa" nevû világítóeszközöd, s fényt varázsolsz magadnak az útra. Lassan megtaláljátok megbízóitok, kik máglyát raktak, s rögtön továbbindultok felfelé. Ismét a királyság legmagasabb ormát kell meghódítanod. Sajnos nem túl jó a csapás, elkezdesz botorkálni, helyenként el is vétitek az utat (-2 FÜP, -2 SzÜP, -2 LEP). Egyszer csak nem bírod tovább, úgy érzed, le kell ülnöd. Mit teszel?

Megkéred az ifjú harcost, hogy pihenjetek? Lapozz a ??. oldalra.
Úgy döntesz, hogy végkimerülésig lépkedsz tovább? Lapozz a ??. oldalra.
Mondod Galádnak, hogy menjen elõre a hegycsúcsra, te pedig pihensz kicsit? Lapozz a 66. oldalra.

----

66. oldal

Úgy gondolod, hogy legalább Galádnak sikerüljön, így leülsz, õt pedig elõreküldöd. Egy fertályóra pihenés jót tesz (+0,5 FEP), de egyre csökken a kedved a küldetés folytatásához (-3 LEP). Nagy nehezen felvonszolod magad a csúcsra. Éjfélre jár. Galád hagyott üzenetet a megbízóidnál, hogy nem messze innen van egy máglya, és ott vár. Tovább ballagsz, meg is találod a tüzet, ahol átmelegedsz. Nem sok erõd maradt. Mit teszel?

Feladod a küldetést? Lapozz a 200. oldalra.
Tovább próbálsz menni Galáddal, nem sejtve, mit hoz a hajnal? Lapozz a ??. oldalra.

----

200. oldal

Álomra szenderülsz. Azt hized, itt, az erdõben megfagyva fog érni a vég. Ennyi volt, tényleg? Tényleg csak ennyi...?
A KÜLDETÉSNEK VÉGE. DOLGODVÉGEZETLENÜL KELL HAZATÉRNED URALKODÓDHOZ. EZÚTTAL LÉLEKBEN ÉS TESTBEN IS GYENGE VOLTÁL.


Lapozz a 201. oldalra!

----

201. oldal


Azt álmodod, hogy valaki megmentett a jéghideg erdõ fogságából. Aztán reggel felébredsz, és a titokzatzos Sámsonházán találod magad. Hát ide kellett volna eljutnod... Találkozol az egész kitervelõjével, Józsival, aki megjutalmaz hõsies küzdelmedért. Azt mondja, hogy jövõre új, még nehezebb küldetést talált ki, négy álló napon keresztül gyalogolni kell... De azt nem hajlandó elárulni, hogy mire volt jó ez az egész. Ahhoz jövõre is ott kell lenned...

VÉGE

 
 
efemmTúra éve: 20052005.07.29 11:38:05
megnéz efemm összes beszámolója
Sámson 35
32.29km/1597m

Kezdeném mindjárt a túra hosszával. Az itineren, a rendezõi honlapon, illetve a legutolsó fõrendezõi adatok között teljesen eltérõ távok szerepelnek a 35km-es távot illetõleg. (32 és 36km között.) A szintre ugyanez vonatkozik, bár sok emelkedõ volt, de talán 1597m-nél kevesebb.

A túrára Berzsóval és Vixyvel, a Szegedi Boszorkányokkal mentem. Elõzõ nap a kellõ egésznapos bemelegítés -távot nem, csak szintet tartalmazó létrázós villanyszerelés- megvolt. Féltem, hogy nem bírom majd a sok szintet.

A célban, Sámsonházán maradt az autó, onnan mentünk át Pásztóra a fél nyolcas (+-15perc:) busszal, egy túrázó illetve Povyági és Valter társaságában. Õk az arborétum pontõrei voltak. Pásztón háromszor akartunk leszállni -a sofõr nagy örömére- mire tényleg a vasútállomásra értünk. A rajtnak helyet adó sportpályát a kertek alatt értük el.

Háromnegyed kilenckor rajtoltunk, már csak egy-két túrázóval találkoztunk. A fõrendezõ ekkor éppen még az elsõ ep.-ért aggódott és telefonált, mivel nem értek ki a helyükre.

A sportpálya után a városban a szalagozás kiválóra sikerült - legalábbis a fõútig. Sajnos a fagyizók még nem voltak nyitva. Elhaladtunk a heti piac mellett, itt a lányok majdnem megszavaztak egy görögdinnyét a hátizsákomba. :) A következõ Z+ szakasz ennélkül is nehéz volt. Emelkedõ, benõtt út, kimosott, "bokatörõs" ösvények. Mi is a -Mátra eddig kevésbé ismert részén haladó :)- szalagozást követtük. (Kezdtem azt hinni, hogy az egész útvonal a "dögöljenek meg a hosszútávosok" stílusban lett kitûzve.)
Egyre feljebb másztunk, a kilátás egyre szebb lett. Alattunk Pásztó, szemben a Tepke. Lassan visszaértünk a gerincre, a Z+-re, ezután már csak egy gyenge vízmosás vár 50m szinttel. A pontra (6.7km), 1:50 alatt értem fel.

Nyikom nyeregben gyors aláírás. Kicsit snassz volt, hogy csak a célban és Fallóskúton volt bélyegzõ, a többi helyen csak a pontõrök aláírása.
Tovább, a Z+/S- elágazásig, ahol az elõzõ pontõr fia írt alá, majd irányított a helyes útra. Az elsõ és második pontok közötti viszonylag unalmas szakaszon virtuálisan fagyiztunk egyet. :)

Sajnos elkezdett esni az esõ és délután hármig el sem állt. Mátrakeresztesig végre végig lejtett az útvonal. Mi is elvétettük valahol a S- -ot, de innen is gyönyörû volt ez a pici falu a hegyek, fenyvesek között. Leérve a jelzésre, rossz irányba indultunk :), de mivel jöttek szembe túrázók, hamar megtaláltuk mi is a Zöld Sas sörözõt. Az itteni két pontõr nem volt igazán rutinos, mindenük elfogyott, csak vizet tudtak volna adni, meg az elhaladó motorosokkal többet foglalkoztak, mint a túrázókkal. Szerencsére a sörözõ nyitva volt, így fél liter üdítõvel frissítettem. Mivel az esõ csak nem akart elállni, így a polómat lecseréltem egy hosszúújjú technikai felsõre, valamint beüzemeltem a deuter hátizsákom beépített esõvédõket huzatokat.

Mártakeresztes után, a fõútról letérve, a jelzések megszûntek. Rendben van, hogy az itiner errõl megemlékezik, de az, hogy ennek ellenére sem szalagoztak, komoly hiba! 2-3km pluszt tettünk így az útvonalba, mivel Fallóskúton túl értünk vissza a fõútra, és ráadásul -a javaslatomra- rossz irányba, felfelé indultunk. Vixy-re kellett volna hallgatnom, remélem megbocsátanak ezért a Boszorkányok. :)

Fallóskúton -még mindig szakadõ esõben-, bõséges frissítõ. Icetea, répalé, pogácsa. Vígasztalanul esett, a Kétvár-Közti-völgy szép volt, látszottak a patakmederben a korábbi felhõszakadás nyomai.

Jó tempóban értük el az Ágasvári turistaházat. Bent egész sokan voltak, én csak egy üdítõt ittam -a szolgáltatásból-, viszonylag hamar indultunk tovább. Még lefotóztam az erdész különleges uaz terepjáróját.

Idõközben elállt az esõ és kisütött a nap. Alattunk, a távolban a völgyekben még felhõk ültek, de tõlünk már senki sem vehette el aznap a jóidõt.
Itt kezdõdött a túra technikás része, az iszonyatos sár.
Az arborétumnál Povyágit és Valtert irígyeltem, hogy csak fekszenek kényelmesen a sátrukban, miközben olyan szépen ragyog a nap. (Na jó, az esõbõl napközben nekik is jutott bõven.) A szolgáltatás náluk nápolyi volt, elõször citromossal kínáltak. Megkérdeztem, hogy nincs-e csokis, és szerencsére volt. :)

Tovább mégnagyobb sár. Valamelyik túrázó -mi már nem találkoztunk vele- ezen a szakaszon a bokáját törte, a mentõk is küzdöttek gyalog a sárban, hogy felérjenek hozzá. Sokszor már mindegy minden alapon gázoltam bele a tízcentis pocsolyába, ha az éppen kevésbé csúszott, mint a sár. Csak egyszer estem! Itt ért be mindket Goodlooking, aki gyorsvonatként száguldott a sárban a túrabotjaival. Késõbb kiderült, hogy ugyanazt a buszt tervezi elérni, mint én.
Végül elértünk Tarra is. A domtetõrõl visszanézve szépek volt a Fehér-bánya sziklái. Ellenõrzõpont a vasútállomás mellett. A sátor kicsit megviselt állapotban volt, ránézésre úgy állt, mint amelyik bármikor ránk dõlhet. Itt a szolgáltatásokból szintén répalevet, iceteát és erste-bankos cukorkát vettem.
A célig hátralévõ 4km kicsit unalmas aszfaltozás kimaradhatott volna. (Megértem, hogyha csak Sámsonházán sikerült a célnak megfelelõ épületet, szállást, sátorozóhelyet találni.)
A turistaház elõtt 50m-re lévõ emlékmûnél, a kútnál még lemostam a cípõmet és a lábamat. Igaz, hogy ettõl estére teljesen felázott a talpam, viszont felengedtek a buszra.
A túrát 9:20 alatt teljesítettem, ami nem jelent semmit, hogyha a pontos távot nem tudom. Akár reális is lehet a 32.29km.
A célban finom tejfölös-sajtos tésztát ettem, átcseréltem a cuccaimat szárazra. Vixy kivitt minket Goodlookinggal az autóján a fõútig, a buszmegállóig, így simán elértük a hétórás buszt BP felé.

Az pár szalagozási hiba és az esõ nem hiányzott, az itiner jó volt, a résztávok, rész-szintek szerepeltek, térképvázlat volt, a kitûzõt postán küldik. Az 1300Ft nevezési díjat soknak találtam, bár nem a szolgáltatásokhoz képest, inkább csak egy "lélektani határon" túl van.

Szép túra volt, jól éreztem magam. Köszönöm Berzsó és Vixy társaságát!
Sámson 35 fotóim.

efemm.