Túrabeszámolók


Bocskai Portya

új túrabeszámoló rögzítése
Kiírások:2009 2010 2011 2012 2014
 Túra éve: 2011
efemmTúra éve: 20112012.01.19 22:30:43
megnéz efemm összes beszámolója

Bocskai Portya 2011
E-mail Nyomtatás PDF


lead

Harmadik alkalommal túráztak együtt katonák és civilek augusztus 10-én szombaton, a Kilenclyukú hídtól egészen Hajdúböszörmény, illetve Hajdúhadház határáig.

A 40 és 70 kilométeres távot az idei Bocskai Portyán csaknem százan teljesítették, köztük a KatonaSuli programban részt vevõ diákok és tanáraik.Az MH. 5. Bocskai István Lövészdandár, a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Fõosztálya és a Debreceni Honvéd Horgász és Szabadidõ Sportegyesület szervezõmunkájának köszönhetõen zökkenõmentesen zajlott a regisztrálás, a túra, az étkeztetés és az elszállásolás.Már hetekkel az indulás elõtt nevezhettek az érdeklõdõk, de a rendezvény napján reggel 6 órától is szép számmal érkeztek a Sportpályára, ahol még tartott a regisztráció. A Szabó Lõrinc utcáról induló buszokkal szállították ki a résztvevõket Hortobágyra, ahol kilenc órakor kezdetét vette a teljesítménytúra.Összesen 71 egyéni induló volt – civilek, katonák, rendvédelmi szervek dolgozói -, ebbõl negyvenkilencen voltak azok a diákok, akik a KatonaSuli program részeként honvédelmi ismereteket tanulnak a középiskolában. Legtöbben, harmincnégyen a baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumból voltak, de érkeztek hallgatók a debreceni Gábor Dénes Elektronikai és Mûszaki Szakközépiskola és Kollégiumból, valamint a derecskei I. Rákóczi György gimnáziumból is. Háromfõs csapatokkal is lehetett nevezni: a 70 kilométernek két csapat, a negyvennek pedig négy csapat vágott neki.1

További képek a Facebookon
20 kilométerenként frissítõpontokat telepítettek a szervezõk, ahol mindenki elegendõ mennyiségû ivóvízhez és szükség szerint orvosi ellátáshoz juthatott. Mindössze hárman adták fel a gyalogtúrát, a többi induló a távolságnak megfelelõ szintidõn belül jutott el Hajdúböszörmény, illetve Hajdúhadház határáig.Dr. Lippai Péter ezredes, a Bocskai dandár megbízott parancsnok-helyettese is az indulók között volt - mint gyakorlott teljesítménytúrázótól megtudtuk, hogy a sík terepnek éppúgy meg vannak a maga nehézségei, mint a hegyvidéknek. A Hortobágy árnyéktalan, egyhangú vidéke a szervezetet igencsak megterheli, órákon keresztül ugyanazok az izomcsoportok dolgoznak, nem beszélve a talpról, amely ilyen távolságnál már általában felhólyagosodik.3

További képek a Facebookon
Mindezek ellenére a hangulat végig kiváló volt, Lippai ezredes szerint egy ilyen rendezvény jó alkalmat teremt arra, hogy civilek és katonák megismerjék egymást. Mivel a túra nem verseny, elõtérbe kerül a bajtársiasság, egymás segítése, biztatása, s ha éppen úgy hozza a sors, egymás sérüléseinek ellátása.Horváth Béla százados, a dandár testnevelõ tisztje, a túra fõszervezõje nagy sikerként élte meg, hogy ilyen sokan jelentkeztek - köztük rengeteg katonasulis – és hogy szinte mindannyian sikeresen teljesítették a távot. Ahogy azt elmondta, a negyven kilométeres célnál a beérkezõk hideg ételcsomagot kaptak, majd elszállították õket a hajdúböszörményi és a debreceni vasút- illetve autóbuszállomásra. Akik hetven kilométert tettek meg, a Vay Ádám Kiképzõbázison meleg vacsorát és szállást kaptak.Egyéniben 70 kilométeren Varga Imre, Bökönyi Zoltán és Suhaj Gábor értek be elsõként a célba alig 9 óra, illetve 11 óra alatt. 40 kilométeren Kocsár László rendõr százados szerezte meg az elsõ helyet 3 óra 45 perces idejével, Borsi Bence és Fehér Dávid katonasulisok érkeztek be második és harmadikként a célba 5 óra 45 perc alatt.  A csapatversenyben a 70 kilométert a „RAT-ASS” küzdötte le elsõként 14 óra 3 perc alatt, a második az I. Rákóczi György Gimnázium I. csapata lett.A 40 kilométeres csapatversenyen elsõként a „Balmazi Vakerek” futottak be, a második legjobb idõt a Bocskai dandár „Különösen Agresszívek (KA)” csapata tudhatta magáénak, harmadik a Gábor Dénes iskola „Gáborosok” csapata lett.2

További képek a Facebookon
Révészné dr. Markovics Zita hadnagy

  IWIW megosztásStartlap kedvenchezGoogle könyvjelzõTwitterFacebookDigg

 
 
 Túra éve: 2010
efemmTúra éve: 20102010.08.30 12:42:54
megnéz efemm összes beszámolója

2010-es összegzés a Honvédelmi Minisztérium honlapjáról.


Katonák és civilek teljesítménytúrájaHetven kilométeres teljesítménytúrát szervezett az MH 5. Bocskai István Lövészdandár és a Debreceni Honvéd Sportegyesület (DHSE). A Hortobágyról induló túrára az ország különbözõ településeirõl jelentkeztek civilek, katonák, rendõrök, büntetés végrehajtási intézményben dolgozók, csaknem ötvenen.

A második alkalommal megrendezett Bocskai Portya augusztus hetedikén, szombaton reggel 9 órakor indult a hortobágyi Kilenclyukú hídtól és Hajdúböszörmény érintésével Hajdúhadházon ért célba. A rendezvény fõszervezõje Horváth Béla százados és Garda Árpád a DHSE elnöke és a HOSOSZ elnökségi tagja (Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége), nyugállományú százados. Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár testnevelõ tisztje elmondta, hogy a túrára egyénileg, vagy 3 fõs csapatban lehetett nevezni. A rajtnál mindenki térképvázlatot kapott a menetvonalról, a 70 kilométeres szakaszon 10 kilométerenként felállított ellenõrzõ pontoknál pedig ivóvízhez juthattak a gyaloglók. Ezeken a pontokon mérték meg a katonák és rendvédelmi szervek tagjainak felszerelését, amelynek 10 kg-nak kellett lennie, a civil résztvevõk sportöltözetben teljesítették a távot.Az indulás feltétele volt a minimális tájékozódási képesség, a résztvevõk saját turistatérképet, iránytût, tájolót és GPS-t használhattak.A túrát megelõzõ napon az ország különbözõ helyeirõl érkezõk – igény szerint - a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzõbázison kaptak szállást, a túrázókat egyébként katonai autóbuszokkal szállították szombaton reggel a Kossuth Laktanyába, a regisztráció helyszínére, majd Hortobágyra.Az egészséges életmódot és a testmozgást népszerûsítõ rendezvény a szervezõ szerint a katonák és a civil lakosság közötti kapcsolat erõsítésére is lehetõséget teremtett.Horváth Béla százados végül azt is elmondta: a Bocskai Portya nem verseny, a cél, hogy a résztvevõk a távot az elõírt menetvonalon, és az adott szintidõ – 16 óra - alatt úgy teljesítsék, hogy szellemileg és fizikailag alkalmasak legyenek esetleges további feladatok ellátására.A teljesítménytúrázók vasárnap éjjel értek célba Hajdúhadházon, s itt az 5. Bocskai István Lövészdandár Vay Ádám kiképzõbázisán foglalták el szálláshelyeiket. A távot sikeresen teljesítõk emléklapot illetve a szponzorok által felajánlott tárgyjutalmakat kaptak elismerésül.Az egyéni indulók civil kategóriájában Nagy Imre 10 óra 26 perc alatt teljesítette a távot, mögötte a második helyen Bökönyi Zoltán gyalogolt be, a harmadik helyen pedig Varga Imre végzett.

Az egyéni indulók katonai kategóriájában Farkas Csaba szakaszvezetõ bizonyult a leggyorsabbnak, mögötte Csikos Imre hadnagy végzett, harmadikként Suhaj Gábor õrvezetõ ért célba.

Az induló csapatok közül a TurbóCsigák bizonyultak a leggyorsabbaknak, mögöttük a Debreceni Túra Klub, a harmadik helyen pedig a Rat-ass csapata végzett.

Révészné dr. Markovics Zita hadnagy, kommunikációs tiszt

Kanyóné dr. Borku Csilla közalkalmazott

 
 
műkedvelőTúra éve: 20102010.08.30 12:21:11
megnéz műkedvelő összes beszámolója

Idén második alkalommal rendezték meg a Hortobágy és Hajdúhadház közötti 70 kilométeres túrát, amely a többi általam látogatott túrához képest igen elenyészõ érdeklõdésre tart számot, álláspontom szerint ok nélkül. A fentiek miatt gondoltam, hogy megosztom a tapasztalataimat.


A túrát a Magyar Honvédség szervezi elsõsorban katonáknak és a rendvédelmi szervek tagjainak, de civilek is részt vehetnek rajta. A szervezés ezért "katonás" annak minden elõnyével és némi hátrányával együtt. A regisztráció Debrecenben van, ahol még a túra napján is lehet az indulásra jelentkezni. Minden résztvevõ szerintem megfelelõ térképet kap, továbbá egy chippes idõmérõ szerkezetet, amely minden ellenõrzõ pontnál rögzíti az aktuális idõt. A regisztrácót követõen busszal szállítanak minden résztvevõt a hortobágyi pásztor múzeumhoz, ahol reggel 9 órakor van egyszerre a rajt. Az ellenõrzõpontok szabályosan 10 kilométerenként követik egymást, ahol a pontõrök katonai sátrakat állítanak fel és vízvételi lehetõség minden pontnál van. A túra útvonala gyakorlatilag nem érint lakott területet és csak néha kell aszfaltúton menni, ahol azonban honvéd járõrök csak akkor engednek tovább, ha láthatósági mellényt veszel fel. A térkép mellé itiner nem jár, ellenben kap mindenki egy listát az ellenõrzõ pontok nyitvatartásáról és az összes szervezõ mobil elérhetõségérõl. Amennyiben valaki a túrát feladni kényszerül és nem tud eljutni a következõ ellenõrzõ pontig, akkor terepjáróval, vagy egészségügyi kocsival kimentik. (Az idei túrára két eü. kocsival is készültek) A túra vége a hajdúhadházi laktanyában van ahol a szervezõk meleg vacsorát és szállást biztosítanak. Szállás kérése az elõzõ éjszakára is lehetséges, akkor reggel beszállítják a szállást igénylõ résztvevõket Debrecenbe a regisztráció helyszínére. A célban a sikeres teljesítõk oklevelet a katonák még felvarrót a civileg pedig érmet kapnak. (tavaly még civilként én is kaptam felvarrót)


Összegzés: Negatívumként csak a 9 órás rajtot tudom felhozni, mert én szeretek korábban indulni, úgyhogy ez szubjektív. Ennek ellenére a Bocskai Portya álláspontom szerint egy jól szervezett és teljesíthetõ túra és ráadásul (két éjszaka szállással, meleg vacsorával, éremmel, oklevéllel, szállítással és chippes idõméréssel együtt) ingyenes. 


Remélem jövõre is megrendezik. 

 
 
 Túra éve: 2009
efemmTúra éve: 20092009.08.24 19:04:19
megnéz efemm összes beszámolója
Összegzés a Honvédelmi Minisztérium - Magyar Honvédség honlapjáról.

Hagyományteremtõ céllal rendezte az MH 5. Bocskai István Lövészdandár a Bocskai Portyát augusztus 15-16-án. A teljesítménytúra Hortobágyról indult, és Hajdúböszörmény érintésével Hajdúhadházon ért célba augusztus 16-án a hajnali órákban.
A mintegy hetven kilométeres útvonalon részt vettek katonák és civilek egyaránt.


A rendezvény célja az volt, hogy népszerûsítse az egészséges életmódot és a testmozgás fontosságát, valamint erõsítse a kapcsolatot a civilek és katonák között.

A résztvevõk összemérhették erejüket és kitartásukat, ám hangsúlyozottan a Bocskai Portya nem verseny volt, hanem az, hogy a távot minden csapat és minden egyéni induló sikeresen teljesítse az elõírt menetvonalon elõírt szintidõ alatt (16 óra).


11 csapat és 45 egyéni indulóval összesen 78 résztvevõje volt a Bocskai Portyának, melyet 4 csapat és 31 fõ teljesített. A leggyorsabb versenyzõ 10 óra 36 perc alatt teljesítette a távot.Végeredmény:

Egyéni


1. Lippai Beáta (Nyíregyháza)

2. Szabó Zsolt szakaszvezetõ (5/1. lövészzászlóalj)

3. Kovács Viktor hadnagy. (1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Zászlóalj)Csapat:


1. TurbóCsiga csapata õrnagy

2. NekünkNyóc (54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred)

3. Klapka Védõi (25. Klapka György Lövészdandár)

4. MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj

Tóthné Ilyés Edit

Kép: Csehiné Sárkány Beáta szakaszvezetõ