Túrabeszámolók


Függőkő és Kronvald Tamás emlékfutás

új túrabeszámoló rögzítése
Kiírások:2011 2012 2013
 Túra éve: 2011
OlympusTúra éve: 20112011.10.06 18:10:43
megnéz Olympus összes beszámolója

 


Függõkõ 30


Kéktúrázóként, szervezett túrákon gyakran jártuk, járjuk a Cserhátot. Az évszaknak megfelelõen hol fagyban – hóban, átmeneti idõszakban akár térdig érõ sárban araszoltunk, fogadtuk – vittük a természet hívó szavát, üdvözletét.


Miután feleségem kérdõ – kijelentõ mondata elhangzott a Függõkõ 30 ttúrát illetõen, csak abban kellett megállapodnunk, hogy korábban kelünk, az elsõk között indulunk.


Jó volt szembesülni azzal a ténnyel, hogy az elõzõ napi EKF túrán legalább tucatnyi sporttárssal találkoztam. Gördülékeny nevezés után szalagozott úton értük el az országos kéket, miközben megcsodálhattuk a helyenként gyûszûnyire megnõtt, pirosló csipkebogyókat. A kék sáv elérése után hozzávetõleg 700 métert gyalogoltunk a Tepke kilátóig, bélyegzés után katonás hátraarc, majd a Garábi – nyereg, Nagybárkány (frissítõpontok) Sámsonháza felé folytattuk utunkat. Sámsonházát a templomból kiszûrõdõ egyházi zene kíséretében hagytuk el, itt kezdetét vette egy hozzávetõleg 8 km-es szalagozott szakasz. Az elsõ kilométereket Harasztos – Brezina – Nagy – Rednek lankái között tettük meg. Gyakran késztetett fotózásra a derékig érõ, a nyárias napfényben, enyhe szellõben hullámzó, aranylón ringó rét – legelõ látványa, melynek hátterében a Mátra markáns láncolata volt kivehetõ. A Tamás – völgyet elõbb az É –Ny-i, majd D – K –i oldalán követtük, miközben beazonosíthattuk a tõlünk pár kilométerre kígyózó 21-es számú utat.


A Kakukk – vár ellenõrzõ pontnál jobbra fordultunk, 8-10 percnyi járás után elértük a Rákóczi kápolnát. Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy  Szécsényben választották vezérlõ fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet, aki a monda szerint ebben a kápolnában pihent meg Szécsénybe érkezése elõtt. A kápolna mögött elterülõ Szõlõ - dûlõ szüretelõktõl volt hangos, ottjártamkor konzultált egy szõlõsgazda a szomszédjával, hogy az aznapi nedû 18,1 cukorfokú lett. A szalagozott szakasz lankái után a kék kereszten folytattuk utunkat, a terep néhány száz méter alatt markánsan megváltozott. A vízmosta, tekintélyes sziklák között majd a patakmederben némi vizualitással akár hallhattuk is az alkalmanként lezúduló víz moraját. A patakmeder után balról egy kisebb barlangszerû képzõdményt vettem észre, fényképeztem, majd amikor felegyenesedtem szembesültem a ténnyel, fölöttem az árnyat nem csak a lombok adják, ebben segít a Függõkõ szürkés – vöröses, lávafoszlányos andezittömbje is. Mivel a túra teljesítésében jelentõs motivációval bírt a Függõkõvel való találkozás, bélyegzés elõtt elõbb a helyszíni információkat és néhány felvételt gyûjtöttem be. Örömmel nyugtázhattam, hogy itt a bányamûveléssel már évekkel korábban felhagytak, megmarad az utókornak a Cserháti andezit leglátványosabb elõfordulása. Jó gazdához méltóan többek között arról is érdeklõdött az itt „szolgálatot teljesítõ” rendezõ, hogy tetszett – e a túra, különösen a most bemutatott szakasz. Megnyugtattam hogy igen, és ebben az állásfoglalásban nem vagyok egyedül. A Függõkõ után a Függõkõ – völgyben ereszkedtünk lefelé. Félúton, mintegy a nap megkoronázásaként, egy tekintélyes kõfal kapunyílásán -„diadalívén” keresztül hagytuk el az erdõt, értük el a település elsõ házait, a buszfordulót, Szt. János szobrot, postát, majd érkeztünk meg a Mûvelõdési Házba túránk rajt – célállomására. Az ilyenkor kialakult ceremóniák után mindenki olthatta szomját, csillapíthatta éhségét, élvezhette a Pásztói Szabadidõ Sportegyesület vendégszeretetét.


Bár a túra során többet voltunk nyílt terepen mint a lombok árnyékában, a nap hétágra sütött, szeptember második felében már jobban elviselhetõ a meleg. Az útvonal leírása és a térkép önmagukban is kellõ tájékoztatást adtak, az útvonal jól jelzett, követhetõ volt. Nem képezi titok tárgyát, hogy esõs, sáros idõben ez a terep is nagyon nehezen járható. Õszintén kívánom a rendezõknek, jövõbeni teljesítõknek, hogy élvezzék esõisten pártfogását a következõ rendezések alkalmával, hogy minél többen felfedezzék, örömüket lelhessék ennek a tájnak és az azt körülölelõ panorámának a szépségében.


 
 
Ó GáborTúra éve: 20112011.09.29 21:11:16
megnéz Ó Gábor összes beszámolója

Függõkõ 30


Etalon szervezés.


Látszott, hogy a túra elõtt bejárták az útvonalat, a pontõrök is fölkészültek voltak.


Az itiner tökéletes: résztávok, szintadatok, használható színes térkép! Leírás is végig követhetõ. Jelzések, szalagozás rendben volt. Bár azt írták csak a két faluban lesz vízvételi lehetõség, a rekkenõ hõség miatt a pontõrök több helyre is vittek vizet. A táj megkapóan szép. Tökéletes nap volt.


Köszönet a szervezõknek.


http://indafoto.hu/O_Gabor/fuggoko_30