Túrabeszámolók


PanoráMaraton

hgyptrTúra éve: 20102010.05.23 14:25:19

 Beszámoló 


az

 
1. PanoráMaraton

teljesítménytúráról


Sopron, 2010. április 10.


Elsõrendû célunk volt Sopron természeti és városképi értékeinek minél szélesebb körben való megismertetése. Az útvonal egyharmada aszfalt, kétharmada erdei út, elég barátságos terep. A sok hurok a különbözõ irányokból feltáruló város-panoráma megmutatását célozza. Errõl is kapta a túra a nevét. De érdekesek a Lõvérek utcácskáiban megbújó villák és paloták is, régiek és újak egymás mellett, nagyon tanulságosak a környezetükhöz méltók és méltatlanok egyaránt.


Szerettük volna a soproni túrák, teljesítménytúrák választékát bõvíteni rendezvényünkkel, túralehetõséget biztosítva a dunántúli teljesítménytúrázók népes táborának 28 és 42 km-en. Reméltük, hogy ezzel is segíthetjük a teljesítménytúrázás jobb megismertetését Sopronban. Nem kevésbé fontos a tömegsport-lehetõség biztosítása a helyi és környékbeli természetjáróknak és iskolai csoportoknak 14km-en. A családoknak szánt 7 km-es távot kisiskolásoknak való játékos feladatokkal színesítettük, nagyon élvezték. A rajt és cél helye a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, az itteni túracsoportból jónéhány résztvevõ is volt. A szervezésben a Handler Nándor Szakképzõ Iskola munkatársai és tanulói is sokat segítettek. Így igyekeztünk kiaknázni a sportban és a civil kezdeményezésekben rejlõ közösségi és nevelõ lehetõségeket is.


Az útvonal bõven tartalmaz kihívást futó szempontból is, de nincs benne bozót és mocsár, tehát közepes nehézségû terepfutó versenyzési lehetõséget ad az ország érdeklõdõ futóinak.


Túránk jó értelemben vett reklám a soproni szolgáltatásoknak és vendéglátásnak.


Szépek a célok, de mennyire sikerült megvalósítani? Elsõ rendezésnél különösen fontos a visszajelzés (bár én évek múltán sem szeretnék lemondani róla)! Ezért a célban mindenkinek visszaadtuk a jelentkezõ lapját: a hátoldalon ott voltak a legfontosabb kérdéseink. Nagyon sokan kitöltötték, örültek annak, hogy fontos a véleményük. Szerencsére a „Mit kell javítani jövõre?” kérdésre csak kevesen írták, hogy semmit. Alig hihetõ, hogy tökéletes legyen egy rendezvény.


Erõs és jogos kritika érte néhány résztvevõtõl a jelzéseket. Aszfaltnyilakat tettem krétával, az erdõben pedig szalagoztunk kreppapírral, ráadásul a visszautat másik színnel. Éjjel sajnos esett. Nem igazán segített J, hogy már kikerültek a másnapi IVV túranap jelei is. Ráadásul a Soproni Parkerdõ turistajelzései átfestés alatt állnak. De a legnagyobb gondot a szalagozás és az aszfaltnyilak közti átlépés jelentette. Mindebbõl leszûrtem, hogy a jövõben egyetlenféle mûanyag szalag lesz a jelzés, sûrûn és mindenütt! A környezet kímélését tehát csak a gyors és gondos leszedés biztosítja. De hát lelkiismeretesen leszedtem a kreppapírt is (és milyen lett a színétõl a kezem)!


Az útvonal nagyon tetszett a résztvevõk nagy részének. Másoknak tetszett, de sokallották az aszfaltot. Ebben a túrában azonban szerepe van a Lõverek bemutatásának. Az erdõbõl egyszerûen nem látszik eléggé. Talán gyeptégláznunk kellene a Galagonya közt… a tréfát félretéve: az útvonal harmada ugyan szilárd burkolatú, de a környezet itt is kertekbõl áll. Nem betonsivatagra kell gondolni!


Nem a visszajelzésekbõl derül ki, de jól tudom, hogy rengeteget kell még javítani a reklám-munkán – mégpedig mind a két irányban. Sok támogatóra lenne még szükségünk a továbbfejlesztéshez, és ahogy a túra meg a futóalkalom fejlõdik és színesedik, egyre több reklám-lehetõséget ad Sopronnak és a város vendégszeretõ vállalkozóinak.Ezen belül kiemelten fontos az interneten való megjelenés, de nem elhanyagolható a személyesség!


Sopron gyönyörû, és szeretettel vár mindenkit kirándulni, túrázni, futni április második szombatján a PanoráMaratonon!


Viszontlátásra 2011. április 9-én, 7, 14, 28 és 42 kilométeren!