Káli teljesítménytúrák - talált fényképezõgép

Figyelem! A Káli teljesítménytúra fõrendezõje jelezte, hogy április 29-én a túrán (Káli 60/30/15-ön) találtak egy digitális fényképezõt. A tulajdonosa a rendezõi elérhetõségeken érdeklõdhet.

TTT Elnökségi hírek

TTT Elnökségi hírek

- Az egyesület 2007. április 24-én megtartott rendkívüli közgyûlése elfogadta a 2006-os évrõl szóló gazdasági és az abból származó közhasznúsági beszámolót.
- A Fõvárosi Bíróság nyilvántartásba vette a februári közgyûlésen megválasztott új elnökséget.
- Az egyesület új levelezési címe: 1590 Budapest Pf 110. A régi cím még használható a negyedév végéig.
Egyesületünk pályázatot nyújtott be az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiumához mûködési célú támogatásra.

Leskowszky Albert Emléktúra 2x50/2x50MTB

A 2007. május 5-6-án megrendezésre kerülõ 20. Jubileumi Leskowszky Albert Emléktúra (2x50/2x50MTB/50/50MTB) kiírása bekerült a túranaptárba.

Felvon - oh! teljesítménytúra és pontverseny - Idõpont változás!

Figyelem! A Felvon - oh! teljesítménytúra és pontverseny 2007. május 26-án kerül megrendezésre! (2007. április 29. helyett).

Tisza-tavi Természetjáró 8 próba rendezvénysorozat - Tisza-tó (kerékpáros) Maraton

2007. április 21-22-én a Nagy Sport Egyesület, a Szilvásávardi Túrekerékpáros Klub és a Vuelta SE közös szervezésében kerül lebonyolításra a Tisza-tó Maraton.
Országúti és mtb-s jelentkezõket egyaránt várunk. A díjak és az élmény egyaránt egyedülálló!
A versenykiirás letölthetõ itt. A nevezési lap letölthetõ itt. Elõnevezni a nevezési lapon megjelölt módon lehet, a Szilvásávardi Túrekerékpáros Klubnál.
További információ, egyéb programok a www.tisza-to-info.hu oldalon.

Vidróczki teljesítménytúrák - táv változások

A Vidróczki teljesítménytúrák (2007.05.12) résztávjai nevében illetve a távok hosszában változás történt.

Mount Everest Túrasorozat - Balatonalmádi - Idõpont változás!!

A Mount Everest Túrasorozat - Balatonalmádi túra a munkanap áthelyezések miatt egy nappal késõbb, 2007. április 21-én (szombaton este) kerül megrendezésre.

Túrázz a vonatért! - Természetjáró különvonat

Túrázz a vonatért! - Természetjáró különvonat - 2007. április 28.

Kedves Sporttársak!

Hazánk legváltozatosabb formákat megjelenítõ tájegysége a Magas-Bakony, a természetjárók hagyományos és méltán kedvelt túraterülete. Az itt található erdõségek zöld szigetként õrzik a természet érintetlenségét, a hajdan legendás betyárokat bújtató égig érõ bükkösök, tölgyesek, gyertyánosok között számos szurdok húzódik, mélyükön hegyi patakokkal.
A Magas-Bakony talán legszebb részébe, az országos hírûen szép Cuha-patak völgyének vadregényes sziklaszurdokába utazunk a 2007. április 28-i Természetjáró különvonat-tal, amely Székesfehérvár - Veszprém - Eplény - Zirc - Porva-Csesznek - Vinye - Bakonyszentlászló útvonalon közlekedik oda és vissza. A kedvezményes árú különvonaton való utazás egyúttal egy kivételes lehetõség is a természeti szépségekben gazdag vonalszakasz és környékének megismerésére!

Túraajánlatok:
1. Eplény vá. - Eplény - Malom-völgy - Alsópere - Ámos-hegyi Pihenõerdõ - Eplény - Eplény vá. (Táv: 18 km)
2. Zirc vá. - Apátsági templom - Bakony Természettudományi Múzeum és Reguly Antal Mûemlék könyvtár - Reguly Antal Múzeum - Városnézés - Zirc vá. (Táv: kb. 5 km)
3. Zirc vá. - Arborétum - Bakony Természettudományi Múzeum - Városnézés - Zirc vá. (Táv: kb. 7 km)
4. Porva-Csesznek vá. - Cuha-völgy - Zirc vá. (Táv: 9 km)
5. Porva-Csesznek vm. - Porva - Üveghuta - Hódos-ér - Hódos-éri üdülõházak - Vinye v.m. (12 km) - Cuha-völgy - Porva-Csesznek vá. (Táv: 16 km)
6. Porva-Csesznek vá. - Cuha-völgy - Kõpince-forrás - Vinye v.m. - Cuha-völgy - Porva-Csesznek vá. (Táv: 10 km)
7. Porva-Csesznek vá. - Aranyos-völgy - Cseszneki vár - Csesznek - Zörög-hegy - Kõpince-forrás - Vinye v.m. (14 km) - Cuha-völgy - Porva-Csesznek vm. Táv: (18 km)
8. Bakonyszentlászló vá. - Ördög-rét - Alsó Cuha-szurdok - Pakuts pihenõ - Vinye v.m. (7,5 km) - Cuha-völgy - Porva-Csesznek vá. (Táv: 13 km)

Figyelem: nevezni lehet a Porva-Csesznek-Dudar települések által megrendezésre kerülõ No Motor Rally-ra, amely egy gyalogtúra (Porva) - Porva-Csesznek vá. - Csesznek - Ördög-árok - Dudar útvonalon (Táv: 14 km). Dudarról különbusz viszi vissza Zircre és Porvára a túrázókat. A résztvevõk között értékes nyeremé-nyeket sorsolnak ki. Kapcsolódó falunapi programok: Cseszneken Zsigmond-napi vigasságok, Dudaron Dudari napok részletes külön kiírás szerint.

Költség: a részvételi jegyek ára felnõtteknek 1000.- Ft, nyugdíjasoknak és gyermekeknek 600.- Ft, amely jelentõs természetjáró kedvezményt tartalmaz. (A különvonat költségeinek jelentõs részét a rendezõ szervek viselik.)
A különvonat menetrendje (érkezés/indulás):
Székesfehérvár 7:50 - Veszprém 8:36 - Veszprém 8:40 - Eplény 9:00 - Eplény 9:06 - Zirc 9:22 - Zirc 9:24 - Porva-Csesznek 9:37 - Porva-Csesznek 9:47 - Vinye - Vinye - Bakonyszentlászló 10:04
Bakonyszentlászló 16:55 - Vinye 17:03 - Vinye 17:08 - Porva-Csesznek 17:14 - Porva-Csesznek 17:17 - Zirc 17:30 - Zirc 17:35 - Eplény 17:51 - Eplény 17:53 - Veszpém 18:14 - Veszprém 18:28 - Székesfehérvár 19:23

Kérjük a természetbarát szakosztályokat, csoportokat, minden érdeklõdõt, akik a túranapon részt akarnak venni, hogy részvételi szándékukat a szervezés és jó elõkészítés érdekében a Jelentkezés minél elõbbi visszaküldésével jelezzék. (Az elõzetesen megadott létszámon április 19-ig módosítani lehet.) A jelentkezések beérkezése után hamarosan értesítést küldünk a részvételi jegyek átvételérõl.

Bõvebb információk a rendezésrõl:
A rendezvény honlapján: www.fejer-tura.hu/2007/kulonvonat.html illetve
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség (Fogadónap: csütörtökönként 16,00-19,00 között).
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. Tel.: (22) 316-480. Rendezõség: Tel./fax: (22) 504-742, (30) 483-9701. E-mail: info@fejer-tura.hu.
Jelentkezés, részvételi jegyek átadása, befizetés: Juhászné Idul Mária (30) 483-9701

Rendezõ szervezetek:
Magyar Turizmus ZRt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatósága.
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. Tel.: (22)370-051
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14. Tel.: (22)316-480
Pénzintézetek Vértes Meteor SE.
8000 Székesfehérvár, Királysor 2. I/1. Tel.: (30)204-0925.

TTT Elnökségi hírek - Rendkívüli közgyûlés idõpontja!

A 2007.03.27-i ülésén a TTT elnöksége az alábbi döntéseket hozta:

(1) A rendkívüli közgyûlést 2007. április 24-én kedden este 18.30-ra, határozatképtelenség esetén az ismételt közgyûlést 19.00-ra tûzte ki, a közgyûlés helye az OMK (Óbudai Mûvelõdési Központ);

(2) A rendkívüli közgyûlés javasolt napirendje:
- a 2006. évrõl szóló gazdasági beszámoló
- a 2006. évrõl szóló közhasznúsági beszámoló
- az ellenõrzõ bizottság beszámolója
- szavazás a beszámolókról

(3) A közgyûlésre a meghívókat elektronikusan küldjük ki azon tagoknak, akik a 2007. évi tagdíjfizetéskor vagy korábban megadták e-mail címüket. Az e-mail címmel nem rendelkezõ tagok postán kapják meg a meghívót. A meghívó mellé csatoljuk:
- a rendes közgyûlés kivonatos jegyzõkönyvét
- az elfogadott 2007. évi költségvetést
- a közgyûlés óta tartott elnökségi ülésekrõl készített összefoglalókat
- az "2006. év teljesítménytúrázója" elismerõ címre pályázók eredményeit
- az egyesület új tisztségviselõinek rövid bemutatását
- a következõ elnökségi ülések tervezett témáit

(4) Az elnökség döntött a "2006. év teljesítménytúrázója" elismerõ címrõl hozott határozat ellen benyújtott óvás miatt felülvizsgált eredményekrõl. A módosított pontszámok alapján a korábban megállapított és a közgyûlésen kihirdetett helyezések nem változtak.

(5) Az elnökség áttekintette a 2007. évi eseménynaptár készítésérõl és terjesztésérõl rendelkezésére álló információkat, és úgy döntött, hogy az adatgyûjtéssel és szerkesztéssel kapcsolatos kérdésekre a közeli jövõben az eseménynaptár szerkesztõjétõl kér választ.

(6) Az elnökség döntött arról, hogy - "Az év telejesítménytúrázója" cím kiírását még az év elsõ felében több ponton módosítja (pontosítja), az értékelés szempontjából egyértelmûbbé teszi;
- A pontosításokat már a 2007. évre vonatkozó pályázatok értékelésénél is alkalmazni kívánja.
- Az módosított pályázati kiírást az egyesület minden tagja és a 2006. évre pályázatot benyújtók részére megküldi.
A pályázati kiírás módosítására érkezõ javaslatokat Fehérvári Máté hangolja össze.

(7). Egyesületünk részt vesz az Utazás 2007 kiállításon, március 29 - április 1 között a kiállítás B pavilonjának 14/K standján lehet majd a TTT-t megtalálni.

Szerver karbantartás

2007.03.29-én, (csütörtökön) honlapunk szerver karbantartási munkák miatt elõre láthatóan 18.00 és 24.00 óra között nem lesz elérhetõ.
larzen

KEDVEZMÉNYEK A KÜLÖNBUSZOKON!

KÜLÖNBUSZOK A TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓKÉRT! - KEDVEZMÉNYEK A KÜLÖNBUSZOKON!

Kedves Teljesítménytúrázók!

Szeretnénk kedvet csinálni Nektek ahhoz, hogy különbusszal utazzatok a teljesítménytúrákra - ezért többféle kedvezményt nyújtunk a különbusszal utazóknak.

Immár kedvezményes áron utazhatnak a különbuszon a diákok, 25 év alattiak, és nyugdíjasok (30% kedvezménnyel), valamint a családos túrázók is (minden 14 éven aluli gyermeknek 50 % kedvezmény), de még az 'autót különbuszra felcserélõ' túrázók számára is adunk kedvezményt... Célunk hogy minél több autós túrázó kedvet kapjon a környezetkímélõ és gazdaságosabb közlekedéshez, azaz otthon hagyja autóját a hétvégére.

Reméljük minél többen fogjátok választani a különbuszokat!
(Részletek a híreknél, az eredeti kiírásban.)

Szép idõt, sikeres túrát, és jó utazást kívánunk!
Andrási Gábor szervezõ

TTT elnökségi hírek

A jövõben, a TTT elnökség tervei szerint, felkerülnek honlapunk hírei közé az elnökségi üléseink tervezett napirendi pontjai. Mivel üléseink nyilvánosak, ezért várjuk tagjaink megjelenését, és kérjük, hogy ötleteikkel, hozzászólásaikkal segítsék aktívan is a TTT munkáját. Az elnökségi üléseket követõen kivonatolt formában felkerülnek az elnökségi határozatok, fõbb megbeszélt témák.

Tervezett napirend a TTT 2007.03.27-i elnökségi ülésére:

- A rendkívüli közgyûlés idõpontja, helye
- A rendkívüli közgyûlés napirendje
- A közgyûlési meghívó tartalma
- Döntés "Az év teljesítménytúrázója" elismerõ címrõl, és az ahhoz benyújtott óvásról
- Az 2007-as eseménynaptárral kapcsolatos kérdések
- "Az év teljesítménytúrázója" cím kiírásának átdolgozása

TTT elnökség

Különvonat Kál-Kápolna - Sirok - ELMARAD!!

Sajnálattal értesítem azokat, akik jelentkeztek, illetve drukkoltak a Mátrabérc túra elõtti pénteki Kál-Kápolna-Sirok vonatnak, hogy a Kál-Kápolna - Sirok különvonat ELMARAD!!
A MÁV irreálisan magas, 355 ezer Ft-os árat szabott, mivel "szüneteltetett" vonalra kértük a szolgáltatást. Elnézést azoktól, akik nagyon készültek rá, úgy érzem mi mindent megtettünk, amit tudtunk.
VAsútbarát üdvözlettel: Somodi Mária, Magyar Közlekedési Klub.

Óbudavár 40/30/20/10 Szabó Ernõ emléktúra/ 5/1 - Idõpont változás!!

Figyelem! Idõpont változás! Az Óbudavár 1,5,10,20,30,40 túrát egy nappal késõbbre, 2007. május 6-ra módosítjuk! Az idõponton kivül semmi nem változik! A módosítás oka, hogy sok régi résztvevõ, segítõ ill. érdeklõdõ az 5.-i ballagás miatt nem tudna jönni. Szabó Ernõ emléktúránkról is nagyon sokan lemaradnának.
Bõsz Imre, a Zöld Bakancs Klub elnöke.

Kinizsi Százas - Nevezési Díj, kísérõ autók

A Kinizsi Százas nevezési díja - a nyomtatott naptárban megjelenttõl eltérõen - 1200 Ft/fõ lesz.

Figyelem! A kísérõ kocsik miatt veszélybe került rendezvényünk engedélyezése, ezért kemény elhatározásra jutottunk: Kísérõ gépkocsiját a résztvevõ köteles regisztrálni nevezési lapja hátoldalán a forgalmi rendszám,szín és típus feltüntetésével! A regisztrációt elmulasztókat, valamint a koldússzállási és tornyópusztai erdészeti utakra behajtó gépkocsikhoz tartozókat a helyszínen vagy utólagosan kizárjuk.
Közérdekû információ: Az idei Kinizsitõl kezdve a Koldusszállási bekötõútra behajtani SZIGORÚAN TILOS!!! Az út le is lesz zárva, mindenki úgy tervezzen, hogy ide semmi esetre hajthat be depóskocsi!! Amúgy eddig is csak engedéllyel lehetett behajtani, egyedül 2002-ben volt ez betartva.

Oroszlány teljesítménytúrák - (Többszörös) Idõpont változás!!

Az Oroszlány 10-30-40 elnevezésû túránkat, technikai okokból 2007. június 2-án rendezzük meg!
Lovas Mátyás, OSE Kószák.

Különvonat Kál-Kápolna - Sirok (2007. április 13., este)

2007. április 13-án 18:46-kor tervezünk egy különvonatot a Kál-Kápolna-Kisterenye - Sirok -(Recsk?) vonalon. A végleges végállomás attól is függ, hány jelentkezõ lesz. A "jegyár" 400 ft., melybõl a költségeket fedezzük. Másnap lesz a Sirokról induló Mátrabérc 2007 teljesítménytúra! Könnyebb, 5-10-20 km-es túrán is részt lehet venni a Magyar Közlekedési Klub szervezésében. A különvonat 18:46-kor indulna Kál-Kápolna állomásról, csatlakozva a Budapest-Keleti pu-ról 17:05-kor induló egri, valamint a Miskolcról 17:33-kor induló gyors, illetve a Kisújszállásról 16:35-kor induló személyvonatokhoz. Akit érdekel a dolog, küldjön levelet a kulonvonat84@gmail.com címre, a tárgyban tüntesse fel a 'Mátrabérc' szót, és hogy hány fõvel jönne! A különvonatot a Magyar Közlekedési Klub és a Levegõ Munkacsoport közösen szervezi.

Olimpiai Ötpróba Peking 2008 gyalogtúra rendezvények

Túranaptárunkba bekerültek az 'Olimpiai Ötpróba Peking 2008' gyalogtúra rendezvényei közül az alábbiak:
2007.03.25 - Olimpiai 5próba miskolci gyalogtúra 29/15/8
2007.03.25 - Olimpiai 5próba budapesti gyalogtúra 30/15/7.5

2007.04.01 - Olimpiai 5próba budapesti gyalogtúra próba 30/15/7.5

A további gyalogtúra rendezvényeket is szerepeltetjük, amennyiben rendezõik a részletes kiírásokat a TTT-hez eljuttatják.

Aszód Kerékpáros teljesítménytúrák 70K/40K/20K - Idõpont pontosítás!!!

Az Aszód Kerékpáros teljesítménytúrák 70K/40K/20K idõpontja a nyomtatott túranaptárban - a TTT szerkesztõinek hibájából - téves idõponttal jelent meg. A túra helyes idõpontja: 2007. április 14. (szombat)!

Bükki házak - kreatív teljesítménytúra - Idõpont változás!!

A Kárpát Egyesület, Eger szervezésében a 'Bükki házak - kreatív' teljesítménytúra új idõpontja 2007. május 5., mivel az eredeti április idõpontját munkanap áthelyezés érintette.

Városismereti verseny - Budapest

T Ú R A K I Í R Á S
==============
Városismereti verseny. Település: Budapest. Idõpont: 2007. március 24.

Útvonal: Az indítóban feladatlapot és általános utasítást, térképvázlatot kapnak a csapatok, és ennek alapján a versenyzõk szabadon választják meg az útvonalat, amely mentén felkeresik a történelmi emlékeket, szobrokat. Csak a helyszínen lévõ adatokat fogadja el helyesnek a rendezõség. Túratáv: kb. 10 km; Maximális versenyidõ 5 óra. Indítás : 8:30- 10:30 között, Budapest II.ker. Keleti Károly u. 15/a. II.ker. Természetbarát Szövetség helyisége. Cél: Déli pu. pénztárcsarnoka
Költség: 400 Ft/fõ helyszíni nevezés (MTSZ, vagy diák igazolvány 350 Ft/fõ. Fizetés az indítóban.) 250 Ft/fõ elõzetes nevezés (MTSZ, vagy diák igazolvány 200 Ft/fõ. Fizetés az indítóban. ) Elõzetes jelentkezés : személyesen : csütörtökökön 16- 18 óra között PTSZ fogadónapján, a szövetség helyiségében vagy folyó év március 22-én 2200 óráig telefonon : 06 309 820 176 (Georgiades Gáborné) E-mail: : tbaratpest@freemail.hu , ggeorgiades@freemail.hu
Ajánlott felszerelés : Budapest térképe, íróeszköz, keménylap az íráshoz, esõvédõ eszköz. Résztvevõk: felnõttek 2-3 fõ / csapat, középiskolások 2-4 fõ / csapat,ált. iskolások 2-5 fõ / csapat. Értékelés: helyszínen legkésõbb 16 órától.

Georgiades Gáborné
Pest Megyei Természetbarát Szövetség

Városismereti verseny - Kaposvár

19. Kaposvár Városismereti verseny kiírása

A verseny idõpontja: 2007. március 17., szombat.

Célja: Kaposvár város kulturális, történelmi és sport nevezetességeinek megismertetése.
Rendezõ szerv: Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete.
A rajt helye: Városi Mûvelõdési Központ, Kaposvár, Csokonai u. 1.
Gyülekezés, nevezés: a helyszínen 9.00-tól. Megnyitó: 9.50-kor
Köszöntõt mond: Stickel Péter, Kaposvár Megyei Jogú Város Oktatási-, Kulturális- és Sportigazgatóságának igazgatója.
A rajt ideje: 10.00 óra
Nevezés: a helyszínen - 4 kategóriában: I. kategória - Családos (felnõtt + gyerek), II. kategória - Iskolák 6-10 éves korosztálya, III. kategória - Iskolák 11-14 éves korosztálya, IV. kategória - Középiskolások, fõiskolások, felnõttek
A versenyen mindenki saját felelõsségére vesz részt. Kártérítés a rendezõkkel szemben semmilyen címen nem igényelhetõ!
Versenyidõ: I. kategória - 1 óra, II. kategória - 2 óra, III. kategória - 2 óra, IV. kategória - 3 óra
Valamennyi kategóriában egy egyesület vagy iskola több csapatot is indíthat! Egy csapat létszáma: max. 3 fõ.
Egyesületi hozzájárulás: 200.- Ft/fõ.

A verseny leírása: A feladatlapot és a versenylapot a helyszínen az indításnál kapják meg a csapatok. A versenylapot fekete vagy kék tollal kell kitölteni. A versenylapon átírást, áthúzást, javítást nem veszünk figyelembe, azt nem értékeljük. A versenyidõn túl beérkezõ csapatok kizárják magukat a versenybõl!
A feladatok megoldásához minden segédeszköz használható! Elsõsorban a helyszínen található adatokat fogadjuk el. A feladatokat a versenyidõ alatt kell megoldani. Kötelezõ felszerelés: íróeszköz, óra.
Díjazás: Kategóriánként az 1-3. helyezett csapatok oklevél és tárgyjutalomban részesülnek. A gyõztes csapatok serleget kapnak.
Eredményhirdetés: A helyszínen, a versenyidõ lejárta után kb. 30 perccel.
Ajánlott irodalom: Cseicsner Endréné: Kaposvár és környéke, Csonka Béla: Kaposvár, Dávid János: Kaposvár és környéke , Panoráma útikönyv: Huba László: Dél-Dunántúl, Szigetvári György: Mai séta a régi Kaposváron, Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 257. füzete: Kaposvár

Jó versenyzést kíván a rendezõ KAPOSVÁRI TERMÉSZETBARÁTOK TURISTA EGYESÜLETE!

TELJESÍTMÉNYTÚRA NAPTÁR 2007 - Megjelent!!! ( + Hibajegyzék, változások)

A Teljesítménytúrázók Társasága immár 16. alkalommal jelenteti meg
Teljesítménytúrák itthon és külföldön 2007 néven eseménynaptárát.

A kiadvány ára túrákon -a TTT terjesztõitõl megvásárolva- 1000 Ft, TTT tagoknak 500 Ft, külsõ terjesztõknél, túraboltokban az ajánlott ár 1100 Ft.
A túranaptár megvásárolható az alábbi helyeken:

TTT klubnap, Óbudai Mûvelõdési Központ, keddenként este 7-9 óra között.
Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ), 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.
Dobogókõ, Turista Múzeum

Stúdió Könyvesbolt, Budapest XIII. kerület, Népfürdõ utca 15/D.

Fraytag & Brendt térképbolt, Budapest, Kálvin tér 5.

Földgömb (Cartographia) térképbolt, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 37.

Overland, Budapest, Teréz krt 45.

Karakorum sportbolt, Budapest, WestEnd

5. hegymászó bolt, Budapest, Kerepesi út 8. (Keleti pu. oldalában)

Lowe Alpine Showroom, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 17.

MOUNTEX, Budapest, Váci u. 19.

Compass-Sport GPS és Outdoor üzletek, Budapest, XIII. ker. Lehel út 23., VI. ker. Nagymezõ u. 12.

Tengerszem Sport, Budapest, Árkád üzletház
Tengerszem Sport, Budapest, VII. ker., Dohány utca 29.

Karakoram, Budapest, Pólus Center

Navigator Térképbolt, Budapest, 1141 Budapest, Szugló u. 83-85.

NOMÁD szabadidõ és kalandsport szaküzletek:
- Székesfehérvár, 8000. Ady E. u. 6.
- Szombathely, 9700. Rákóczi F. út 1.
- Pécs, 7626. Király u. 23-25.
- Miskolc, 3525. Széchenyi u. 21.

Vitál Club Sportáruház Székesfehérvár, 8000. Király sor 60.

Overland Lavina Tatabánya, 2800. Komáromi út 28/b.

TTT naptár 2007. Hibajegyzék, változások

2007.03.16 (20.oldal) - Mûvészetek Völgye (tavaszi) Nagy kör/Kis kör/20/10 - Idõpont változás!!!
2007.03.17 (27.o.) - Mátrahegy 40/30/20/10 teljesítménytúrák - Rajt/cél helyszín változás!!
2007.03.17 - Városismereti verseny - Kaposvár (Új)
2007.03.24 - Városismereti verseny - Budapest (Új)
2007.03.24 - Nyírkék 47/47MTB/20
2007.03.25 - Olimpiai 5próba budapesti gyalogtúra 30/15/7.5 (Új!)
2007.03.25 - Olimpiai 5próba miskolci gyalogtúra 29/15/8 (Új!)
2007.03.25 - Tihany Kupa kerékpáros mezõnyverseny 80K/16K (Új!)
2007.03.31 - Somló 15 éjszakai (Új!)
2007.04.01 - Kubát Hugó Emléktúra 20 (Új!)
2007.04.01 - Olimpiai 5próba budapesti gyalogtúra próba 30/15/7.5 (Új)
2007.04.14 (203.o.) - Aszód Kerékpáros teljesítménytúrák -(Idõpont változás!!)
2007.04.15 - Stop-Cukrászda kerékpáros idõfutam (az Amatõr Kupa része) (Új)
2007.04.21 (194.o.) - Mount Everest Túrasorozat - Balatonalmádi (Idõpont változás!)
2007.04.22 - Bükki források 30/15 (Új)
2007.04.28 (240.o.) - Gerecse IVV túranap 5-10-20 (Idõpont változás!)
2007.04.29 - VII. Péti – Nagydij Idõfutam (Új)
2007.04.30 - Cinege 25 (Új)
2007.05.05 (195.o.) - Bükki házak - kreatív teljesítménytúra - (Idõpont változás!!)
2007.05.06 (60.o.) - Óbudavár 40/30/20/10 Szabó Ernõ emléktúra/5/1 - (Idõpont változás!!)
2007.05.13 (236.o.) - Fel a Naszályra! - (Rendezõi telefonszám, rajtidõ változás)
2007.05.13 - Olimpiai 5próba kerékpártúra 80K/40K/20K- Óbuda (Zöldgömb)
2007.06.02 (75.o.) - Oroszlány 40/30/10 (Idõpont változás!!)
2007.06.09 (87.o.) - Börzsönyi-kék (A megjegyzés pontosításra került.)
2007.06.09 (215.o.) - Lovasberény-Pátka túrák, a kerékpáros távok MTB-vel járhatók.
2007.06.09 (214.o.) - Kittenberger 65K/40K (kerékpáros)- A túra neve hibásan került a naptárba
2007.06.10 (92.o.) - Fürdõtúra: Nagykör és 15félkör elmaradnak. 20félkör vezetett túra. Kiskör változatlan.
2007.06.16 - Ciklámen 40/20 (Új!)
2007.06.23 (199.o.) - Tiszavirág kerékpár és vízitúra (Idõpont helyesbítés!!)
2007.06.23 - Szent László Menet (Új)
2007.06.23 - Szélmalom 100K/50K (Új!)
2007.06.23 - Bükk-fennsík 50/25 (Új!)
2007.07.07 - Muzsikál az erdõ (Új!)
2007.08.04 (200.o.) - Tiszaújvárosi Turista Triatlon, TTT 40 - Idõpont változás!
2007.08.04 (115.o.) - Mûvészetek Völgye Túra Nagykör/Kiskör/15 - Elmaradnak!
2007.08.11 (118.o.) - Tátika-Rezi Hosszú két várút / Rövid két várút / Egy várút - Elmaradnak!
2007.08.11 - Körbe - Körbe a Regéci várvölgyben (Új!!)
2007.08.19-20 - A Gyermekvasút nyomában (éjszakai)
2007.08.26 (128.o.) - Bakonyalja 25 / Bakonyerdõ Tájékozódási Futam (Új résztáv!)
2007.09.15 - Hol a következõ? (Új, tájékozódási jellegû túra!)
2007.09.15 - Kisgyón Körüli Tekerés 60K/35K/15K (Új!)
2007.09.16 (231.o) - Gerecse Kupa 30km, 80km kerékpáros mezõnyverseny (Amatõr Kupa) - Elmarad!!
2007.09.16 (145.o) - Fõforrások tájékozódási teljesítménytúra (Elmarad!!!)
2007.09.23 (242.o.) - Lõvér 30/15/IVV Túranap (Idõpont változás!!)
2007.09.29 (151.o) - Vak Bottyán Emléktúra 15/25 (Elmarad!!!)
2007.09.29 - Olimpiai 5 Próba Óbuda - kerékpártúra 80K/40K/20K (Új!)
2007.10.06 (162.o.) - Kozma túrák - 60MTB kerékpáros táv is megrendezésre kerül
2007.10.06 (159.o) - Pázmándi TOPorgó 40/20 - Elõnevezés nincs, az adat tévesen került a naptárba.
2007.10.06 - Dunán innen - Dunán túl 40/20a/20b/10 (Új!)
2007.10.06 - Teleki Samu emlék és teljesítménytúra 40/20 (Új) (Erdély)
2007.10.07 - Vasas Maraton / Vasas 25 teljesítménytúra
2007.10.20-22 - II. Hamahama Túlélõtúra (Új!)
2007.10.22 (172.o) - Via Dolorosa 75/40/Markaz 20
2007.10.22 - Cserkészek Októberi Emléktúrája 56/28/14/ 112kerékpáros (Új!)
2007.11.11 (181.o) - Károly Róbert Emléktúra 24/9/6 (Rajt-cél helyszín és résztáv változás!)
2007.11.11 - BTHE, Olimpiai Ötpróba gyalogos teljesítménytúra a Börzsönyben 70/15/7.5 - Új!!
2007.11.11 (111.o) - Szellemes lélek nappali tájékozódási teljesítménytúra (Új idõpont!)
2007.11.17 - Pata-túra 32/14/6 (Nagy-túra/Kis-túra/Mini-túra. Olimpiai 5Próba rendezvény) (Új!)
2007.11.24 - XII. Dobogókõi hegyi futóverseny (és teljesítménytúra) 2007 (Új!)
2007.12.01 (189.o) - Vödörvölgyi Mikulás 15 (Idõpont változás!!!)
2007.12.28-29. - Téli TüdõTisztító Túlélõtúra - Mátra (Új!)

MSTSZ Nemzeti Bajnokság 2007, MSTSZ közgyûlés

Felhívás!

A Magyar Sportturisztikai Szövetség 2007-ben is megrendezi a Teljesítménytúrázók Nemzeti Bajnokságát.
A nyomtatott túranaptár tartalmazza a bajnokság kiírását (280-284. oldalak), illetve innen letölthetõ.
A nevezési határidõt március 31-ig meghosszabbítottuk, de lehetõleg az elsõ futamig - márc. 17-ig - szeretnénk megkapni a résztvevõk névsorát.
Mindenkit szeretettel várunk!

Németh Ibolya - A Bajnokság koordinátora - 20/ 3874-254
Vigh-Tarsonyi László - A MSTSZ elnökségi tagja - 30/ 9957-119, 70/ 3402-913, E-mail: vigh.tarsonyi@gmail.com

MSTSZ közgyûlés

2007. március 11-én vasárnap a Magyar Sportturisztikai Szövetség idei éves rendes Közgyûlését tartja. Az idei Közgyûlésen az Alapszabály értelmében teljes tisztújításra is sor kerül.
Az elnökség által felkért jelölõbizottság 2007. március 7-én szerdán 18.00 órától az MSTSZ Kisstadionban található helyiségében (Bp. XIV. Istvánmezei út 1-3.) ülést tart. Az ülés nyílt, azon minden érdeklõdõt szívesen látunk.

TTT elnökségi hírek

A TTT elnökség 2007. február 27-i ülésérõl röviden:

- A TTT elnöksége nem járul hozzá, hogy a 'Különbuszok a tejesítménytúrázókért' szervezése a TTT nevében történjen. A TTT elnöksége hozzájárul, hogy a 'Különbuszok a tejesítménytúrázókért' szervezésérõl - ha a szervezõ kívánja - a TTT honlapja a híreket tegye közzé.

- Az 'Év teljesítménytúrázója' elismerõ cím vasárnap kihirdetett eredménye ellen óvás érkezett. (Felnõtt I. nõi kategóriában.) Az elnökség az óvást elfogadta, a pályázat értékelõit az óvásban érintett személyek eredményeinek ellenõrzésére és új eredmény megállapítására kérte fel. Az új eredményrõl a következõ elnökségi ülés dönt (egy hét múlva).

Pinkert László, elnök

Mátrahegy 40/30/20/10 teljesítménytúrák - Rajt/cél helyszín változás!!

Figyelem! A 2007. március 17-én megrendezendõ Mátrahegy teljesítménytúra rajt- és célhelye az alábbiak szerint változik.
A módosított rajt- és célhely: Mátra Szakképzõ Iskola (Mátrafüred, Erdész u. 11.)

Bízom benne, hogy módosításunk különösebb problémát nem fog okozni senkinek, hiszen az új, egyébként a tervezettnél nagyobb befogadóképességû helyszín a Téli Mátra és Vadas Jenõ túrák által már bejáratott, ismert teljesítménytúra rajt- és célhely.
A 10, 20, 30 és 40 km-es távok így az elõzetesen megadottnál 1,2 km- rel hosszabbak és 25 m-rel több szintemelkedésûek lesznek.

Simon Péter elnök, Kékes Turista Egyesület

Zselici Gyalogtúra 30/15/7.5 km

2007. március 3-án a kaposvári Zöldpont Életmódklub Zselici Gyalogtúra néven, 30/15/7.5 km-es távokon gyalogtúrát szervez kaposvári rajttal a Zselicben, amely az Olimpiai Ötpróba Peking 2008 versenysorozat része. Bõvebben a túra honlapján.

Bükki kilátások - Cél helyszín változás!

Figyelem! A Bükki kilátások teljesítménytúra céljának helyszíne -a kezdeti kiírással ellentétben- mégsem Felsõtárkány, hanem az eddigikhez hasonlóan a Várkúti turistaház!

Mûvészetek Völgye (tavaszi) Nagy kör/Kis kör/20/10 - Idõpont változás!!!

Figyelem! Idõpont változás! A Mûvészetek Völgye túránk március 3-ról átkerült 2007. MÁRCIUS 16-ÁRA, PÉNTEKRE!!! Minden egyéb a kiírásban változatlan. CATS.

Tisztelt Túrázók!
Mint azt írtuk, a Mûvészetek Völgye túránk március 16-án, pénteken lesz és szállás hivatalosan csak túra elõtt. Viszont másnap a közelben a Lepke teljesítménytúrát rendezik, ahol nincs szálláslehetõség (legalábbis a ttt-honlap szerint). Így ha elég jelentkezõ lenne a túránk utáni éjszakára (kb 12-14 fõ), kibérelnénk az iskolát péntek éjszakára is, hogy akik akarnak, másnap tudjanak menni a Lepkére. Aki igényelné a túra utáni szállást, mindenképp jelezze a 70/526-9771 számon vagy a catsmail@freemail.hu e-mailen. Üdv: CATS

TTT közgyûlés meghívó

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársunk !

Értesítünk, hogy társaságunk 2007. évi rendes közgyûlését
2007. február 25-én, vasárnap 10 órai
kezdettel tartja az Óbudai Mûvelõdési Központban. Cím: 1032 Budapest, San Marco u. 81.
A közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele megjelent.

Tervezett napirendi pontok:
1. A 2006. évi díjak átadása
- A Negyedszázados Jubileum Teljesítménytúrázója díjak átadása
- A Legjobb hazai teljesítménytúra díj átadása
- A Az év teljesítménytúrázója díjak átadása
- A Négy tájegység, Négy túra külön díjak átadása
2. Az elnökség beszámolója és a 2006. évi közhasznúsági beszámoló
3. Az ellenõrzõ bizottság beszámolója
4. Tisztségviselõk megválasztása
5. 2007. évi költségvetés elfogadása
6. Egyebek

Tisztelettel tájékoztatunk, hogy szavazati joggal akkor rendelkezel, ha az éves tagdíjat a közgyûlés kezdetéig befizetted.
Megjelenésedre feltétlenül számítunk!

Budapest, 2007. február 5.
Sporttársi üdvözlettel: Horváth Csaba, TTT elnök

Értesítünk, hogy a 2007. február 25-én 10 órára összehívott közgyûlés határozatképtelensége esetén alapszabályunknak megfelelõen azt azonos napirendi pontokkal és azonos helyszínen 2007. február 25-én 10 óra 30 percre ismételten összehívja. Ez a közgyûlés a megjelentek számára való tekintett nélkül határozatképes.
Budapest, 2007. február 5.
Horváth Csaba, TTT elnök

1% - Teljesítménytúrázók Társasága, adószám: 18083000-1-41

Tartalom átvétel