Mecsekerdő Zrt. - engedélyeztetési tájékoztatás rendezőknek

Tisztelt Természetjárók!

Örömünkre szolgál, hogy a lakosság egyre nagyobb számban keresi fel az erdőt kikapcsolódás céljából, amelyhez több évtizedes hagyományokra visszavezethetően az Önök szervezete által rendezett természetjáró programok is hozzájárulnak. A 2009. évi „erdőtörvény” (2009. évi XXXVII. törvény) az erdőlátogatásra vonatkozólag új rendelkezéseket fogalmaz meg. Ennek értelmében a teljesítménytúra sportversenynek számít (nyilvánosan meghirdetett, nevezési díj és szintidő kapcsolódik hozzá), így a megrendezéséhez az erdőgazdálkodó előzetes hozzájárulása szükséges.
Ezért kérjük Önöktől, hogy a 2009. évi XXXVII. törvény 93 §. értelmében teljesítménytúrák esetében előzetesen kérjék ki az erdőgazdálkodó, jelen esetben a Mecsekerdő Zrt. - mint Baranya megye állami erdőgazdálkodója - hozzájárulását (azaz a Területhasználati Engedélyt). Az engedélyeket az illetékes erdészet állítja ki és csak az általunk kezelt erdőterületekre vonatkozik. Gazdálkodási területünkről pontos térképet – adatvédelmi okokból – nem adhatunk közre, de nagyvonalakban tájékozódhatnak a honlapunkon lévő térképvázlatról: http://www.mecsekerdo.hu/erdeszeteink illetve ez illetékes erdészetekkel történő kapcsolatfelvételkor.

Azon erdei sportversenyek (gyalogos- és kerékpáros-teljesítménytúra; tájékozódási versenyek, futóversenyek különböző válfajai, sífutóverseny, lovas verseny, egyéb nem technikai verseny) esetében, ahol az alap nevezési díj meghaladja az 1.000 Ft/fő értéket, az erdőgazdálkodói hozzájárulásért 100 Ft/fő díjat kell fizetni a rendezvény szervezőjének az erdőgazdálkodó felé.

A vezetett- és tematikus túrák nem számítanak sportversenynek, így azok mentesülnek a erdőgazdálkodói hozzájárulás alól.

Így az Önök rendezvényei az erdő- és vadgazdálkodási feladatainkkal összhangban megrendezett természetjáró eseményekként biztosíthatják a résztvevők számára a biztonságos és zavartalan kikapcsolódást.

P é c s, 2015. november 23.
Tisztelettel:
Ripszám István
termelési vezérigazgató-helyettes