Túravezető tanfolyam Veszprémben

Tisztelt Természetjárók!
A Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség meghirdeti a Bronz jelvényes túravezetői tanfolyamot és vizsgát gyalogos szakágban. Kezdés és jelentkezés 2017.02.21., kedd 16.30 VMTSZ iroda. A jelentkezés interneten is lehetséges a mellékelt jelentkezési lapon. A képzés tömbösített formában zajlik a megye különböző területein. (4 hét vége) Vizsga júniusban.
 


Mag Éva, Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség elnöke
e-mail: mageva@freestart.hu, T:06/70/2525697

KÖZÉP FOKÚ, IFJÚSÁGI ÉS BRONZ JELVÉNYES TÚRAVEZETŐI TANFOLYAM PROGRAMJA 2017

Gyalogos szakág
TANFOLYAMVEZETŐ:
- MAG ÉVA arany jelvényes túravezető, vizsgaszervező 06/70/2525697
- KARÁCSON SÁNDOR aranyjelvényes túravezető, vizsgaszervező

Oktatók:
-Schofhauser Antal bronz jelvényes túravezető, tájfutó
-Horváth Csaba tanár,arany jelvényes túravezető
-Dukán József geológus, bronz jelvényes túravezető
-Dürgő Ágnes mérlegképes könyvelő, ezüst jelvényes túravezető

Tanfolyam helye: Veszprém –VMTSZ Stadion és a kijelölt turistaházak

Tanfolyam időtartama: 2015.02.10 (kedd) - 2015.06.21.(vasárnap)
A vizsga időpontja:

  • 2017.06.03-04.(K:K:H:)
  • Órák száma : 40 elmélet / 20 óra előadás + 20 óra konzultáció/ és 32 óra gyakorló túra

Tanfolyamdíj: 8000 Ft + vizsgadíj (2000 Ft )= 10000Ft

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE:
Ifjúsági fokozat: tárgy évben (a vizsga napjáig ) betöltött 14 év
Bronz fokozat: tárgy évben (a vizsga napjáig ) betöltött 18 év

Gyalogos szakág tematikája:
1. előadás: 2015.02.21. KEDD 16.30 Helyszín: Veszprém VMTSZ Tanácsterem
MEGNYITÓ Előadó: MAG ÉVA
SZERVEZÉSI FELADATOK: Jelentkezés a túravezető-képzésre. A természetjárás története. A túravezető nevelő munkája. Turista jelzések. Természetjárók felszerelése. Az új jogszabályok ill. különböző kedvezmények ismertetése

2. előadás: Előadó: KARÁCSON SÁNDOR
TURISTA FÖLDRAJZ - Mo földrajzi tájai, teljesítménytúrák, gyalogos túramozgalmak , útfestés, új túraútvonalak. Menetrendismeret. Autóbusz, vasúti, hajó és légi menetrend használata. Menetjegyváltás.

3. előadás: Előadó: Schofhauser Antal
Térképismeret - általános ismeretek. A térkép története. méretarány, aránymérték és annak szerkesztése. Tereptárgyak egyezményes jelei, ábrázolása. Domborzat ábrázolása. A terep, annak jelentősége, sajátosságai, fajtái. Egyszerűbb mérések a terepen. Távbecslés. Világtájak megállapítása (tereptárgyak, sarkcsillag, a nap állása és a hold állása alapján, a nap és az óra segítségével)

4. előadás: Előadó: Schofhauser Antal
A tájoló, annak története, fajtái (vonás és fok beosztású ) Turistatájékozódás. /Tájékozódási pontok meghatározása. tájékozódás a terepen a térkép alapján (tájolóval, térkép ill. tereptárgyak segítségével) Előmetszés, hátrametszés, GPS használata

5. előadás: Előadó: Schofhauser Antal
A túra tanulmányozása térkép alapján, azimut alapján történő túra előkészítése és
végrehajtása. Túraverseny. Iránymenet, irányfésű.

6. előadás: Előadó: MAG ÉVA
Egészségügyi alapismeretek. A természetjárás egészségtana. A túrázás egészségtana. A tábor egészségtani ismeretei. A túrázás betegségei. Turista elsősegélynyújtás.

7. előadás: Előadó: Dukán József
GEOLÓGIA. A föld keletkezése és fejlődéstörténete. Kőzettani alapismeretek. Magyarország földtana, fejlődéstörténete. Karsztjelenségek. A barlangok keletkezése. Magyarország legjelentősebb barlangjai. A világ legnagyobb barlangjai.
TERMÉSZETVÉDELEM: Védett természeti értékek, Nemzeti parkok, Tájvédelmi körzetek, Természetvédelmi területek Mo. növényzete és állatvilága

8. előadás: Előadó: HORVÁTH CSABA
Túrajelentés és annak kitöltése. Minősítő túrák szervezése. Nyilvántartások vezetése. Túravezető magatartása, tennivalói, joga és kötelessége.

9. előadás: Előadó: HORVÁTH CSABA
A túra tanulmányozása GPS segítségével. Megadott koordináták alapján történő túra előkészítése és végrehajtása. .

10. előadás: Előadó: HORVÁTH CSABA, MAG ÉVA, DÜRGŐ ÁGNES
MŰEMLÉKVÉDELEM - műemlék fogalma, stíluskorszakok. Magyarország híres műemlékei . Műemlékvédelem és törvényes szabályozása.
Az új jogszabályok ill. különböző kedvezmények ismertetése. A civil szervezet gazdálkodása

GYAKORLÓ TÚRÁK: 4 túra kötelező, amelyhez tömbösítés esetén az elméleti foglalkozás kapcsolódik!

1. 2017.03.04-05. szombat-vasárnap Ajka-Csinger - Mag Éva, Schofhauser Antal
Tájékozódás a terepen térkép alapján. Térkép, tereptárgyak. méretarány, aránymérték
Túravezető: Schofhauser Antal
SZÁLLÁS: Parkvendéglő és vendégházak

2. 2017.03.15. Vasárnap AJKA-CSINGER, PARKERDŐ-KÖZPONT Rajt idő: 9.30
Tájékozódási túraverseny 3 fős csapatokban alap, közép és felső fokú kategóriában.
Versenybíróság: Dürgő Ágnes

3. 2017.04.08-09. szombat-vasárnap Döbrönte vagy Bakonybél Mag Éva, Karácson Sándor, Schofhauser Antal
Turistaföldrajz. Túraszervezés, menetrend összeállítás, turistajelzések a gyakorlatban, a túra lebonyolítása, előremetszés, hátrametszés, a túra kulturális értékei. Éjszakai túra szervezése, lebonyolítása.
SZÁLLÁS: Döbrönte

4. 2017.05.13-14. szombat-vasárnap Balaton-felvidék, Szentantalfa - Mag Éva, Karácson Sándor, Horváth Csaba, Dukán József
Turistautak jelzéseinek felújítása, bemutató. Tanösvények. A túra GPS alapján, Túrajelentés kitöltése, feladatok a túra után. Minősítések, túramozgalmak. Geológiai, biológiai ismeretek.
SZÁLLÁS: Szentantalfa
  • A tanfolyam tömbösített formában zajlik, a gyakorló túrák mellett elméleti oktatás is lesz. A kezdő foglalkozást ekkor is 02.21-én a VMTSZ központjában tartjuk. A szállásdíjat minden esetben külön kell befizetni.
A GYALOGOS TÚRAVEZETŐI VIZSGA ELMÉLETI (írásbeli + szóbeli) ÉS GYAKORLATI FELADATOKBÓL ÁLL! FELTÉTEL: ÉRVÉNYES MTSZ TAGSÁG. A HELYSZÍNE KÉSÖBB KERÜL KIVÁLASZTÁSRA

VESZPRÉM,
2017. január 08. Mag Éva VMTSZ elnök