Változások az OKT nyomvonalán több helyen

Hetente-két hetente vannak az OKT-AK-DDK kéktúrákat érintő változások, ezekről első kézből, folyamatosan az MTSZ honlapon tudsz tájékozódni!
(TTT szerk.)

Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség

OKT nyomvonalváltozás Városlőd és Csehbánya között

Példamutató együttműködés történt a terület gazdája részéről
mtszközpont, 2017-04-20 19:06
Az OKT 8-as számú szakaszán évek óta fennálló nehézséget sikerült, reméljük hosszútávon, a terület gazdájának példamutató együttműködésével megoldani. Egy magántulajdonban lévő, az év nagy részében villanypásztorral elkerített marha és juhlegelőn keresztül vezető útvonal került az elkerített legelőterületen kívülre. A tulajdonos a villanypásztor és a legelőt szegélyező erdő között kb. 2 m szélességben kitisztította az erdőt. A legelőterületek között a kerítéseken két helyen is nyitható átjárókat alakított ki. Ezzel lehetővé vált a tenyészállatoktól elkülönült biztonságosabb túrázás.
 

OKT nyomvonalváltozás Balatonhenyénél

Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség

Az OKT 6. számú szakaszának a Vaskapu-árkot és Balatonhenyét összekötő, a szőlőbirtokok között haladó útvonal a tulajdonos által már előre jelzett lezárása miatt 1,7 km-en módosult. A módosult szakasz a korábban már egyeztetett, időközben felmért kényszerű módosítások egyik újabb eredményeként felfestésre került.
 
 
Szentbékkálla felől jövet a Vaskapu-árokban a sorompóig ereszkedünk és onnan keletre folytatjuk utunkat egy ideig még fákkal övezett széles földúton.

Az erdőből kiérve szőlősorokkal és présházakkal kísért földúton a Káli-medence panorámájában gyönyörködve jutunk el Balatonhenye határába, ahol visszatérünk az eredeti kéktúra nyomvonalára.
 

Változott az OKT nyomvonala Piliscsabán

Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség

Az OKT jelenlegi  nyomvonal változtatása szintén egy korábban – a túrázók biztonságos közúti átkelését szem előtt tartva – egyeztetett, időközben felmért és felfestett, kényszerű módosítások egyik újabb eredménye. Köszönjük a Piliscsabai Természetjáró Egyesület önkéntes munkáját!
 
 
A változtatás annak érdekében történt, hogy biztonságosan kelhessünk át a forgalmas 10-es számú főúton.

Piliscsabán a bélyegzést követően a vasútvonallal párhuzamosan végigmegyünk a Kálmán király utcán, majd az utca végén, a zebrán átkelve jobbra fordulunk a Bajcsy-Zsilinszky utcára.
 

A vasúti aluljárót elhagyva, kb. 200 m után a kereszteződésben balra kanyarodunk a Béla király utcába.
 

Az első sarkon jobbra fordulunk és a Kinizsi Pál utcán, a temető mellett folytatjuk utunkat.
 

A temető nyugati kapujából indul a kék kereszt jelzés, amelyen rövid kitérővel érhetjük el Horváth József, az Országos Kéktúra első teljesítőjének síremlékét.
 

Tovább haladva a Kinizsi utcán a parkot elérve a sétaúton balra fordulunk. A parkon átvágva a Falumúzeum mellett érünk ki a Fő útra. A forgalmas úton közlekedési lámpával védett zebrán jutunk át, ahol rövid szakaszon a Garancsi úton haladunk, majd a templomot elhagyva balra fordulunk és a Kálvária utcán csatlakozunk be a régi útvonalba.

Jelen útvonalváltozás a korábban már egyeztetett, időközben felmért kényszerű nyomvonal változtatások egyik eredménye.


OKT nyomvonalváltozás Hollókő és Felsőtold között
Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség

Egy terület lekerítése miatt megváltozott az Országos Kéktúra nyomvonala Hollókő és Felsőtold között. Az eddig végig a Szekerce-patak völgyében 1600 m hosszan futó út helyett, vasárnap óta a Szár-hegy és a Háló-hegy nyergén át vezet az új, az előzőnél kissé rövidebb (1400 m) nyomvonal.
 
 
Hollókő irányából a Szekerce-patak medrén való átkelés után egy fátlan legelőn haladva kb. 200 m után érjük el a frissen lekerített terület északi kapuját. Közvetlenül a kapu előtt a földút Y alakban elágazik. A bal oldali ágon kapaszkodunk föl az erdőben 80 m-t, ahol a kerítést elérve további 350 m-en keresztül követjük annak vonalát.
 
 

A lezárt területet teljesen megkerülve, a déli-kapunál térünk vissza a kerítés miatt elhagyott földútra, amelyen ismét balra fordulunk. Hamarosan kiérünk az erdőből és a ritkás bozótossal és kisebb fákkal övezett úton, – nagyszerű kilátással Felsőtold, valamint a Major-hegy és a Macska-hegy – Tepke-hegy vonulat – irányába sétálunk le a Szekerce-patak völgyébe, ahol visszacsatlakozunk a régi kéktúra nyomvonalára.

Jelen útvonalváltozás a korábban már egyeztetett, időközben felmért kényszerű nyomvonal változtatások egyik eredménye.

MTSZ Országos KözpontVáltozott az OKT nyomvonala a Hármashatár-hegyen
Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség

A Hármashatár-hegyen a korábban a csúcson átvezető sziklás-köves ösvény helyett, annak főként botanikai védelme miatt, megváltozott az Országos Kéktúra 14. számú szakaszának útvonala.
 
 
Hűvösvölgy felől érkezve, néhány méterrel a csúcs geodéziai alappontja előtt élesen jobbra fordulunk a 2016-ban átadott új, Guckler Károlyról elnevezett kilátóhoz.
 

A kilátótól az alatta futó murvás gyalogúton egészen a "Zöldbázis" komplexum területéig ereszkedünk. Elhaladunk a Hangár Bistro, majd az Erdei Iskola épülete mellett és az aszfaltút elágazásánál, szemben a Hármashatár-hegyi turistaházzal balra fordulunk. A turistaház tűzifa raktára után jobbra, a bekerített terület állandóan nyitva lévő kapuján bokorerdőben kanyargó ösvényre jutunk. Az erdőből hamarosan nyílt, füves területre érünk, amelyen átvágva a régi kerítés vonalánál térünk vissza a korábbi nyomvonalra. Innen jobbra folytatjuk utunkat.
 

Az új útvonal 560 m hosszú, amely kb. 50 m-rel rövidebb a megszűnt szakasznál.

Az OKT bélyegzőket továbbra is a megszokott pontokon találjuk, úgymint az adótorony kerítésének sarkánál lévő villanyoszlopon, az Udvarház étterem bejáratánál, valamint a Hármashatár-hegyi Erdei Iskolánál.

Jelen útvonalváltozás a korábban már egyeztetett, időközben felmért kényszerű nyomvonal változtatások egyik eredménye.

A Hármashatár-hegyen az OKT nyomvonalmódosítással az alábbi gyepeknek és növényeknek talán nagyobb esélye lehet a megmaradásra (a megszűnt nyomvonalról elsősorban a kerékpárosokat kellene elterelni).

Nyílt és zárt dolomit sziklagyepek: budai nyúlfarkfüves dolomitsziklagyep (Seslerietum sadlerianae), sziklafüves lejtősztyepprét (Chrysopogono-caricetum humilis)

Védett növények: tavaszi hérics (Adonis vernalis), budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana), nagyezerjófű (Dictamnus albus), selymes peremizs (Inula oculus-christi), apró nőszirom (Iris pumila), kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), nagy pacsirtafű (Polygala major), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), budai nyúlfakfű (Sesleria sadleriana), árvalányhaj fajok (Stipa sp.).

MTSZ Országos Központ


OKT útvonalváltozás Rozália téglagyár mellett
Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség
Járhatósági problémák miatt az Országos Kéktúra 14. számú szakaszának nyomvonala áthelyezésre került az Aranyhegyi-patak partjáról, a Budapest–Esztergom vasútvonal Üröm–Solymár közötti területén a vasútvonallal párhuzamosan haladó ösvényre.
 
A korábban használt nyomvonal ezen szakasza most is beszántásra került.
 

Ezzel együtt változott fonódó jelzésként a Gyöngyök útja zarándokút útvonala is, és a K+ jelzésű turistaút útvonala meghosszabbításra került a Rozália téglagyárig.
 
  

A MÁV felhívja a túrázók figyelmét, hogy a vasúti töltésen való haladás szigórúan tilos és életveszélyes! A fénysorompóval ellátott úton körültekintően keljenek át a vágányokon!
 
  

Térkép és képek: MTSZ Országos Központ

A változás az OSM térképén is megjelent:
 
  
A régi nyomvonal és az új nyomvonal az OSM térképén.

Az érintett útszakaszok jelzéseinek áthelyezéssét a BTSSZ Technikai Bizottsága 2017. március 16-án végezte el.
 
  
  
  

Budapesti Természetbarát Sportszövetség