Természetvédelmi engedélyezetési változások! - Teljesítménytúra rendezőknek

2015. április 1. napjától a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. §-a és III. melléklete alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség beolvadással megszűnik mint önálló, központi költségvetési szerv és jogutóda a Pest Megyei Kormányhivatal.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerint 2015. április 01. napjától a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya jár el környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként és szakhatóságként.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség honlapja (http://kdvktf.zoldhatosag.hu) 2015. április 1. napjától megszűnik, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokra vonatkozó szükséges információk az alábbi linken érhetőek el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Magyar Közlöny 2015. 42. szám, 43. szám

Tekintettel, hogy a változások általános érvényűek, a természetvédelmi engedélyeztetési ügyeket ezentúl az illetékes Megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályainál kell intézni.
A több kormányhivatal illetékességi területét érintő ügyeket továbbra is az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnél kell intézni.