Túrabeszámolók


Téli Mátra

marton4Túra éve: 20092009.02.01 23:47:40
Téli Mátra XL

2009.01.31

GYALOGOS-FUTÓ konfliktusok a TÉLI MÁTRA XL-en

Nagyon megértem annak a felháborodását, akit a túra során különbözõ atrocitások értek pl. a futók részérõl. Mégis, szerintem egy kicsit árnyalni kell a képet.
A Mátrabérc és a Téli Mátra teljesítménytúrák kettõs jelleget hordoznak. Egyrészrõl hagyományos tömegtúrák, ami üdvözlendõ. Másrészrõl viszont, a rendezõség szándékát is tükrözve, teljesítményorientált teljesítménytúrák, ahol pl. 1.díjat is osztanak ki, s ezzel a túrára készülve már mindenki tisztában lehet, tudja, hogy mit vállal.
Ez természetesen olyan ellentmondásokhoz vezethet, amit csak a résztvevõk kultúrált viselkedése oldhat fel.
Engem is rengeteg fiatal futó elõzött meg a túra során, akiket, amint hátulról hallottam közeledni õket, természetesen azonnal elengedtem. Ezt még a legeslegszûkebb ösvényen is könnyûszerrel meg tudtam tenni, semmilyen kényelmetlenséget és idõveszteséget nem okozott nekem. Sõt, mindegyik futó, egytõl egyig, kivétel nélkül megköszönte az udvariasságomat, ami minden alkalommal jól is esett.
Az egyes korábbi túrabeszámolókban leírt durvaságokat pedig természetesen ellenem nem követte el senki, és én sem követtem el senki ellen ilyesmit.
Úgy láttam Lajosházán a rendezõség egy felhívásban kérte is a lassabban haladókat, hogy engedjék el a gyorsabb túrázókat.
Mindenkinek van egy haladási üteme, lehetetlen azt kívánni bárkitõl is, hogy kilométereken át, a sorban a leglassabban bandukolóhoz idomítsa ezt.
Nem biztos, hogy szerencsés dolog teljesen edzetlen embereknek családi kirándulást szervezni, az ország legkeményebb és legnépesebb teljesítménytúráira. Vannak nagyon szolid teljesítménytúrák, ahol szinte embert sem lehet látni, kezdetnek inkább ezek ajánlhatók. Ha viszont igen, kisebb kényelmetlenségeket el kell viselni, persze ebbe nem értem bele a durva atrocitásokat mint azt, hogy valakinek egy szúrós gallyal kiverjék a szemét.

Viszont elõfordul olyan eset is, hogy könnyûszerrel el lehetne engedni a hátulról közeledõt, de indulatos!!!!!! emberek ezt dacból nem teszik meg. Ilyenkor egyes heves vérmérsékletû fiatal sportolók valóban elkövethetnek hibákat, de a durva szándékosság szerintem itt is kizárva.
Egyébként ez minden közlekedés alapszabálya, hogy a hátulról gyorsabban közeledõt elengedem, szándékosan nem tartom fel (mint ahogy autóval, a járda melletti tócsán elhaladva lelassítok, hogy ne csapjam össze a gyalogosokat!!!!).

Egy-egy kirívó eset miatt, az egész futó társadalmat elítélni, a túrákról kizárni, ez valami olyasmi, mint a rasszizmus.

Egy megoldás lehet csupán, ha mindkét oldal enged, s közelítik álláspontjaikat. A futók még jobban odafigyelnek a gyalogosok testi épségére, s az udvarias elõzésre, a gyalogososan közlekedõk pedig tudomásul veszik, hogy nem csak egyedül vannak a porondon, és el is fogadják ezt.

Remélem, hogy a korábbi vélemények, nem a magyar társadalomban kialakulófélben lévõ rossz hangulat leképzései a teljesítménytúrákon, és nem a társadalmi közmegegyezés hiányát tükrözik.

Minden teljesítménytúrázónak, s az egész magyar társadalomnak békés, kiegyensúlyozott, megértésben és egymás tiszteletébõl fogant jobb jövõt kívánok.

2009.02.01