Vysocinou k Telci - Cestou Jana Hvezdy z Vícemilic 50/35/25/15/50/37/29/28/24/21/20/10 (CZ)

Túrabeszámolók (0 db)vissza a listáhozJelmagyarázat

RendezõKCT Cervený Kostelec
Antonín Hoza
Levélcím: Úpická 38, Rtyne v Podkrkonoší 542 33
Telefon: tel domu: 499 888 485 mob: 608 226 506 (19-21hod.)
 
honlap: http://www.kcttelc.cz/vysocinou-k-telci.html

Vysocinou k Telci 50
3
2012.11.03 Gy Nappal

sokolovny v Tel?i - Slavonice ?D - Mont-Serrat - Mutná - Staré Hobzí - Nové Dvory - Zavadilka - vrchol Báby - Kouty - Magdalena - Nová ?íše - Rozsi?ky - Tel?

Rajt:Cél: Telc
Indítás: 6:00 óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 50 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

További kiírás a rendezői honlapon!

Vyso?inou k Tel?i & Cestou Jana Hv?zdy z Vícemilic

K?T Tel? po?ádá ve dnech 3. listopadu 2012 42. ro?ník dálkového pochodu Vyso?inou k Tel?i aneb Od rakouských hranic a 4. 11. 2011 35. ro?ník dálkového pochodu Cestou Jana Hv?zdy z Vícemilic aneb Po stopách husitských bojovník?.

Pátek 2. 11.

P?íjezd a ubytování ú?astník?; máte možnost navštívit galerii, muzeum, ... nebo absolvovat M?stský okruh, 12 km.

Vyso?inou k Tel?i 3. 11.

 • 50 km: autobus 6,00 od sokolovny v Tel?i - Slavonice ?D - Mont-Serrat - Mutná - Staré Hobzí - Nové Dvory - Zavadilka - vrchol Báby - Kouty - Magdalena - Nová ?íše - Rozsi?ky - Tel?
 • 35 km: vlakem do Da?ic (9,03 - 9,23) - Bílkov - vrchol Báby - dále po trase 50 km
 • 25 km: vlakem do Da?ic (9,03 - 9,23) - Malý P??ín - ?erni? - Stracho?ovice - Vystr?enovice - Rozsi?ky - Tel?
 • 15 km: vlakem do Da?ic (9,03 - 9,23) - Malý P??ín - Velký P??ín - ?erni? - Radkov

Start: 50 km sokolovna, p?ed odjezdem vlak? od 5,30 do 8,30 hod, ve Slavonicích od 6,45 do 7,15hod na nádraží ?D. Trasy 35, 25 a 15km v Tel?i - sokolovna, p?ed odjezdem vlaku od 6,30 do 9,00 hod, v Da?icích od 9,23 do 10,00 hod.

Zábava

pro ú?astníky akce od 19.00 hodin, prodej vstupenek na startu, cena 40 k?.

Cestou Jana Hv?zdy z Vícemilic 4. 11.

Trasy s cílem u Boru - kon?í na ?D Jihlávka:

 • 29 km - Tel? - Štamberk - V. Pa?ezitý - Roštejn - Obrázek - Bor - Jihlávka
 • 28 km - Tel? - ?ásná - V. Pa?ezitý - Roštejn - Obrázek - Bor - Jihlávka
 • 24 km - Tel? - Volev?ice - Roštejn - Obrázek - Bor - Jihlávka
 • 21 km - Tel? - Štamberk - Javo?ice - St. Pán? - Bor - Jihlávka
 • 20 km - Tel? - ?ásná - V. Pa?ezitý - Obrázek - Bor - Jihlávka
 • 10 km - autobusem 9,00 hodin: Tel? sokolovna - ?ásná; p?šky: ?ásná - V. Pa?ezitý - Bor - Jihlávka

Zájemc?m bude p?evezeno zavazadlo na zastávku ?D v Jihlávce na 12. hodinu. Možný návrat autobusem ve 13.00 hodin z Jihlávky do Tel?e. Cestovné hradí ú?astníci p?epravy p?ímo v autobuse.

Trasy s cílem v Tel?i:

 • 37 km - Tel? - Štamberk - Obrázek - Bor - V. Pa?ezitý - Tel?
 • 50 km - Tel? - Roštejn - z?íc. Janštejn - Horní Ves - Bor - ?ásná - Tel?

Prezence a start

 • 2. 11. (pátek) od 16,00 hodin do 24,00 hodin - sokolovna
 • 3. 11. (sobota) v dob? startu od 5,30 hodin do 10,30 hodin - sokolovna; 6,45 hod – 7,15 hod ?D Slavonice; 9,23 hod – 10,00 hod ?D Da?ice
 • 4. 11. (ned?le) v dob? startu od 6,30 do 11,00 hod

Startovné na oba pochody

 • 40,- K? pro ?leny K?T s kartou EUROBEDS
 • 20,- K? pro mládež do 15 let (do ro?níku 1997)
 • 60,- K? ostatní ú?astníci
 • Na jeden den 20,- 10,- 30,- K?
 • 20,- K? suvenýr - keramický zvone?ek
 • cestovné vlakem a autobusem na start si hradí každý ú?astník sám

Odm?ny pro ú?astníky

 • V sobotu diplom, razítko IVV
 • V ned?li diplom, špeká?ek na Boru, razítko IVV
 • po oba dva dny popis tras a mapka
 • na trasách ?aj a chutné p?ekvapení

Stravování

Pro p?edem p?ihlášené (viz níže) zajistíme ve?e?e (60,- K?) v pátek, sobotu a snídan? (30,- K?) v sobotu, ned?li. Na trasách ?aj zdarma, k prodeji drobné ob?erstvení.

Ubytování

Ve vlastním spacím pytli z 2. na 3. a z 3. na 4. 11. ve sportovní hale na podlaze za 40,- K? noc a nebo v naší ubytovn? ve vícel?žkových pokojích se spole?ným hygienickým za?ízením na chodb? od pátku 2. 11. do ned?le 4. 11. za 120,-K? za noc. Pro ty, kdo cht?jí p?ijet d?íve nebo odjed pozd?ji, zajistíme ubytování na ubytovn? za stejných podmínek. Pro ?leny K?T s platnou kartou EUROBEDS sleva 40,- K?/noc.

Další informace

Pochody se konají za každého po?así, volte proto vhodné oble?ení a obuv. Každý ú?astník jde na vlastní nebezpe?í, d?ti do 15 let pouze v doprovodu dosp?lých. Psi se mohou zú?astnit pouze na vodítku. Kou?ení v lese je p?ísn? zakázáno. Na akcích možno plnit podmínky oblastního odznaku Jihlavsko, Zlatá r?že Jind?ichohradecká, Vyso?inou. Trasy pochodu najdete na mapách edice K?T Jihlavské vrchy a Pelh?imovsko jih.

P?ihláška

Máte-li zájem o ubytování a stravování b?hem akce, prosím, stáhn?te si p?ihlášku, vypl?te ji a zašlete bu? na e-mail mazal_v@email.cz a nebo poštou na adresu Vladimír Mazal, Tobiáškova 39, 588 56 Tel? II.

Sponzory akce jsou

 • Krahulík – MASOZÁVOD Krahul?í, a.s.
 • E & V Plze? s.r.o. stavební firma
 • Peka?ství Marek Tel?
 • CHAST s.r.o. Tel?
 • EXTE spol.s.r.o., Host?tice 9, Tel?
 • Zden?k ?apek Tel?, servis kola – lyže
 • Luboš Nerad Tel?, stavební firma
 • U Hrab?nky s.r.o. Tel?

Vysocinou k Telci 35
3
2012.11.03 Gy Nappal

Rajt:Cél: Telc
Indítás:  óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 35 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

Vysocinou k Telci 25
3
2012.11.03 Gy Nappal

Rajt:Cél: Telc
Indítás:  óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 25 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

Vysocinou k Telci 15
3
2012.11.03 Gy Nappal

Rajt:Cél: Telc
Indítás:  óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 15 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

Cestou Jana Hvezdy z Vícemilic 29
3
2012.11.04 Gy Nappal

Tel? - Štamberk - V. Pa?ezitý - Roštejn - Obrázek - Bor - Jihlávka

Rajt:Cél: Telc
Indítás:  óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 29 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

Cestou Jana Hvezdy z Vícemilic 28
3
2012.11.04 Gy Nappal

Tel? - ?ásná - V. Pa?ezitý - Roštejn - Obrázek - Bor - Jihlávka

Rajt:Cél: Telc
Indítás:  óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 28 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

Cestou Jana Hvezdy z Vícemilic 24
3
2012.11.04 Gy Nappal

Tel? - Volev?ice - Roštejn - Obrázek - Bor - Jihlávka

Rajt:Cél: Telc
Indítás:  óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 24 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

Cestou Jana Hvezdy z Vícemilic 21
3
2012.11.04 Gy Nappal

Tel? - Štamberk - Javo?ice - St. Pán? - Bor - Jihlávka

Rajt:Cél: Telc
Indítás:  óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 21 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

Cestou Jana Hvezdy z Vícemilic 20
3
2012.11.04 Gy Nappal

Tel? - ?ásná - V. Pa?ezitý - Obrázek - Bor - Jihlávka

Rajt:Cél: Telc
Indítás:  óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 20 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

Cestou Jana Hvezdy z Vícemilic 10
3
2012.11.04 Gy Nappal

autobusem 9,00 hodin: Tel? sokolovna - ?ásná; p?šky: ?ásná - V. Pa?ezitý - Bor - Jihlávka

Rajt:Cél: Telc
Indítás:  óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 10 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

Cestou Jana Hvezdy z Vícemilic Telc 50
3
2012.11.04 Gy Nappal

Tel? - Roštejn - z?íc. Janštejn - Horní Ves - Bor - ?ásná - Tel?

Rajt:Cél: Telc
Indítás:  óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 50 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

Cestou Jana Hvezdy z Vícemilic Telc 37
3
2012.11.04 Gy Nappal

Tel? - Štamberk - Obrázek - Bor - V. Pa?ezitý - Tel?

Rajt:Cél: Telc
Indítás:  óra Nevezési díj: 0 Táv (térképen): 37 km Szint (térképen): 0 m Szintidõ:  óra

 

Letöltések száma: 367. Módosítva: 2012.11.03